Yritysten yhteistyö

Yritysryhmän kehittämishanke

 • tukitaso 75 %
 • yhteistä kehittämistä ja mukana voi olla myös yrityskohtaisia toimenpiteitä
 • mukana 3–10 yritystä
 • hankkeen tuki jyvitetään osallistujille de minimis -tueksi
 • ei voi olla mukana maatalouden alkutuotantoa palvelevaa kehittämistä

Yritysryhmän koulutushanke

 • tukitaso 75 %
 • voi sisältää neuvontaa myös yksittäisille yrityksille, esimerkiksi laatuvalmennusta
 • mukana vähintään kolme yritystä ( ei maa- tai metsätalousyrityksiä)

Kokeellinen kehittäminen

 • tukitaso 60 %
 • voidaan kehittää uusia tai parantaa olemassa olevia tuotteita, palveluita tai prosesseja sekä testata ja pilotoida niitä pienessä mittakaavassa
 • mukana voi olla myös maa- ja metsätalousyrityksiä
 • hankkeella voidaan kehittää lyhyitä toimitusketjuja ja paikallisia markkinoita sekä toteuttaa menekinedistämistoimia elintarvikkeiden paikallisille markkinoille.

Yritysten muut tukityypit ja tukitasot luettavissa Ruokaviraston sivuilta.

Haku

Tukihaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkuva.

Lisätietoja

Yritystukiasioissa neuvoo toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki, puh. 040 5131824.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje