Perustamistuki

Tuen kohde ja määrä

  • Uuden yrityksen perustamiseen, minimi 5 000 €, max. 35 000 €
  • Toimivalle yritykselle liiketoimintaa uudistettaessa. Yrityksen tulee olla toiminut vähintään 3 vuotta. Minimi 5 000 €, max. 35 000 €
  • Alkavalle tai toimivalle yrityksille markkina- ja asiakaslähtöisiä innovaatioita edistävien kokeilujen toteuttamiseen, minimi 2 000 €, max. 10 000 €

Tuen kesto

Perustamistuki voidaan myöntää enintään kolmen vuoden jaksolle.

Mitä kustannuksia perustamistuella tuetaan?

  • Kehittämiseen liittyvien konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttöön
  • Tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen tuotekehityksen yhteydessä
  • Osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin (ensimmäinen kerta)
  • Pienet käyttöomaisuushankinnat
  • Muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset kustannukset

Haettavan tuen määrä perustuu liiketoimintasuunnitelmaan, ja sitä täydentävään toimenpidesuunnitelmaan kustannusarvioineen.

Perustamistukea ei voi saada, mikäli hakijalla on myönteinen päätös starttirahasta.

Haku

Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkuva.

Lisätietoja

Yritystukiasioissa neuvoo toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki, puh. 040 5131824.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje