Yritystuen maksu

Tuen maksun edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Maksua haetaan erillisellä maksuhakemuksella tai maksuhakemuksilla, jos tuki haetaan maksuun useammassa erässä. Viimeisen erän maksua on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa tukipäätöksen mukaisen toteutusajan päättymisestä.
Tuki maksetaan toteutuneisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuen.

Investointituen maksu

Investointituki maksetaan enintään neljässä erässä. Rakentamisinvestoinneissa viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 20 % tuen kokonaismäärästä. Tuki maksetaan toteutuneisiin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuen. Tuki maksetaan tukipäätöksen mukaisen tukiprosentin mukaisesti ja on euromäärältään enintään tukipäätöksen mukainen.

Perustamistuen maksu

Perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä. Ensimmäisen erän maksua voi hakea, kun tukipäätös on tehty ja yritys merkitty kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin (kuten voimassa olevat säännökset edellyttävät). Jos maksua haetaan kolmessa erässä, niin toinen erä voidaan maksaa, kun vähintään puolet sovituista toimenpiteistä on toteutettu. Viimeinen erä voidaan maksaa, kun kaikki tukipäätöksen mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu.

Maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan ainakin seuraavat asiakirjat

Investointituki

  • Ote hakijan kirjanpidosta. Kirjanpidon otteessa pitää näkyä hakemukseen sisällytetyt kustannukset ja maksuhakemuslomakkeelle kirjotetun kustannussumman pitää täsmätä kirjanpitomerkintöjen kanssa
  • Kopiot laskuista
  • Kopiot maksutositteista, esimerkiksi tiliotteista
  • Hintavertailutiedot, mikäli maksujaksolla on tehty hintavertailua edellyttäviä hankintoja ja mikäli hintavertailutietoja ei ole toimitettu jo tukihakuvaiheessa

Perustamistuki

  • dokumentit tehdyistä toimenpiteistä
  • viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä tuloslaskelma tai vastaava

 

Maksuhakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

Lisätietoja

Yritystukiasioissa neuvoo toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki, puh. 040 5131824. Maksuhakemusasioissa neuvoo myös taloussuunnittelija Raija Ojaniemi puh. 040 716 0862.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje