Koulutushanke ja tiedonvälityshanke

Koulutushankkeet

Koulutushankkeet lisäävät:

 • osaamista
 • toiminta- ja yhteistyövalmiuksia sekä
 • välittävät tietoa esimerkiksi uusista menetelmistä ja teknologioista.

Koulutushankkeen kohderyhmänä voivat olla vaikkapa

 • viljelijät
 • metsänomistajat
 • maaseudun yrittäjät tai
 • kylien asukkaat.

Koulutushankkeissa hakijana voi olla

 • yhdistys tai säätiö
 • kunta tai
 • oppilaitos

Kouluttajan tulee olla ammattitaitoinen ja koulutus järjestetään ryhmille monimuotokoulutuksena. Koulutuksen on oltava laajuudeltaan vähintään 20 x 45 minuuttia oppilasta kohden. Enimmäislaajuus on 45 opintopistettä. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa, joko etä- tai lähiopetuksena. Jopa puolet koulutuksesta voidaan toteuttaa vierailuina tiloilla, kiinteistöillä, yrityksissä tai muissa vastaavissa tiloissa. Lähtökohtana on, että koulutushankkeeseen voi osallistua kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.  

Tiedonvälityshankkeet

Tiedonvälityshankkeena voidaan

 • tukea esittelytoimintaa
 • tiedottaa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä
 • välittää tietoa muista liiketoimintaa olennaisesti parantavista menetelmistä
 • välittää energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta yrityksille tai alueen asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille

Tiedonvälityshankkeella ei ole kesto- eikä laajuusvaatimuksia. Olennaista tiedonvälityshankkeen luonteelle on olemassa olevan tiedon levittäminen, ei uuden tiedon luominen. Tiedonvälityshankkeessa ei voida antaa yksityistä koulutusta yrityksille.

Hankkeen suuruus ja tuen määrä

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeeseen voi saada tukea maksimissaan 80 000 €. Liiveri rahoittaa 70–100 % hankkeen kustannuksista. Loput tarvitaan hakijan omaa, yksityistä rahaa.  Koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa talkootyöllä ei voida korvata yksityisen rahoituksen osuutta. Mikäli koulutus on kohdistettu yrityksille, tulee tarkasteltavaksi yrityskohtainen De minimis -tuen kertyminen.

Lisätietoja

Heräsikö kysymyksiä tai syntyikö koulutusideoita? Liiverin toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki (040 513 1824) neuvoo koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin liittyvissä asioissa.

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje