Liiverin teemahankeet

Mikä on teemahanke

Teemahanke on hankerypäs, joka toteuttaa jotakin yhteistä valittua teemaa. Teemahankkeiden avulla voidaan rahoittaa sellaisia pieniä yleishyödyllisiä projekteja, jotka itsenäisiä hankkeina olisivat pienuutensa takia tukikelvottomia.  Muilta osin teemahankkeen pieniä alahankkeita eli toimenpiteitä koskevat samat perusedellytykset kuin muitakin yleishyödyllisiä hankkeita.

Teemahankkeet voivat olla joko investointihankkeita tai kehittämishankkeita.

Hakuaika ja hakutapa

Kukin teemahanke on oma kokonaisuutensa, jolla on oma erikseen määritelty toimenpiteiden hakuaika,sekä alkamis- ja päättymisaika.  Liiveri tiedottaa teemahankkeiden hakuajoista lehti-ilmoituksin ja nettisivuilla sekä mahdollisuuksien mukaan myös uutiskirjeissä ja Facebookissa.

Haku teemahankkeessa tapahtuu paperilomakkeilla.  Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-järjestelmässä.  Hakulomake, -ohje ja valintakriteerit ovat saatavilla näiltä nettisivuilta ja Liiverin toimistolta. 

Rahoitettavien toimenpiteiden valinta

Liiverin hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet valintakriteerien perusteella.  Lopullisen päätöksen tekee Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus.

Toimenpiteiden toteutusaika ja tuen maksu

Valittujen toimenpiteiden toteutus voi alkaa, kun Ely-keskus on tehnyt päätöksen.  Tuki maksetaan maksuhakemuksen perusteella jälkikäteen. 

Lisätietoja: Raija Ojaniemi, 040 716 0862

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje