Teemahankkeet

Liiveri kokoaa pieniä hankkeita ryppäiksi. Liiveri määrittelee hankeryppäille teemat sekä haku- ja toteutusajat. Tähän mennessä toteutetut teemahankkeet ovat:

Mikä on teemahanke?

Teemahanke on pienten hankkeiden rypäs, jotka toteuttavat yhteistä Liiverin valitsemaa teemaa. Teemahankkeiden avulla Liiveri voi rahoittaa sellaisia pieniä yleishyödyllisiä projekteja, joita ei pienen koon takia voitaisi rahoittaa itsenäisinä projekteina. Teemahankkeet voivat olla joko investointihankkeita tai kehittämishankkeita.

Hakuaika ja hakutapa

Kukin teemahanke on oma kokonaisuutensa, jolla on oma erikseen määritelty hakuaika sekä alkamis- ja päättymisaika.  Liiveri tiedottaa teemahankkeiden hakuajoista lehti-ilmoituksin ja nettisivuilla sekä uutiskirjeissä ja Facebookissa.

Haku teemahankkeessa tapahtuu paperilomakkeilla. Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-järjestelmässä.

Toteutusaika ja tuen maksu

Hanke voi alkaa, kun Liiverin hallitus on myöntänyt hankkeelle rahoitusta ja Ely-keskus on tehnyt siitä virallisen päätöksen.  Tuki maksetaan maksuhakemuksen perusteella jälkikäteen. 

Lisätietoja: Raija Ojaniemi, 040 716 0862

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje