Juuret ja siivet - Liiverin strategia 2023 - 2027

Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n Juuret ja siivet -strategia ohjaa paikallista kehittämistä Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan Jalasjärven alueilla vuosina 2023–2027. Strategian mukaan Liiverin visiona on olla kulttuuristaan ylpeä innovatiivinen alue, jossa on tilaa tulevaisuudelle. Yhteisöt, yritykset ja nuoret rakastuvat yhä uudelleen paikallisen kehittämisen lumovoimaan ja antavat unelmilleen siivet. Arvojen mukaisesti Liiveri haluaa muun muassa olla innostava ja uudistuva verkostomainen toimija. Paikalliset tarpeet ohjaavat monialaista toimintaa.

Mitä kehitetään?

Strategiassa on neljä painopistettä
• Yhteisö – Kukoistamaan uudistumalla, avaimia yhteiseen tekemiseen
• Yritys – Uskalla niin onnistut, tehoja menestyksen moottoreille
• Nuori – Sinussa on tulevaisuus, tehdään se yhdessä
• Oppi – Ei ojaan kaada, kohti uutta tiedolla ja yhteistyöllä.

Painopisteillä on läpileikkaavat teemat, jotka ovat osaaminen, innovaatiot, digitalisaatio, ilmasto- ja ympäristötoimet sekä kansainvälisyys.

Kukin painopiste muodostuu omista alatavoitteistaan. Yhteisö-painopisteellä tavoitellaan yhteisten tilojen kunnostusta ja käyttöä sekä voimaa yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä. Sillä edistetään maallemuuttoa sekä laajaa uudistamista ja uudistumista. Yritys-painopisteellä autetaan alkavien yritysten vahvaa liikkeelle lähtöä ja toimivien yritysten uudistumista. Lisäksi sillä haetaan virtaa yhteistyöstä ja kannustetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseen. Nuori-painopiste rohkaisee nuoria tuomaan oman äänensä kuuluviin ja toimimaan alueen kehittymiseksi. Se tarjoaa ilmastotoivoa ja mahdollisuuksia omaan ansioon. Yhteistyö yli rajojen on osa Nuori-painopistettä. Oppi-painopiste on uusi nosto Liiverin strategiassa suhteessa aiempiin strategioihin. Painopisteellä kannustetaan rohkeaan kokeiluun, tiedon hyödyntämiseen toiminnassa sekä uuden oppimista. Painopisteen paikallisessa toteuttamisessa on vahva yhteistyön tekijän rooli alueen oppilaitoksilla ja tietointensiivisillä organisaatioilla.

Paljonko se maksaa?

Rahoitusta Juuret ja siivet -strategiaan toteuttamiseen tarvitaan 13 miljoonaa euroa, josta maaseuturahoituksen osuus on 11,5 miljoonaa euroa. Muun rahoituksen osuus on 1,5 miljoonaa euroa, ja tämä voi olla esim. Kansalaisten Eurooppa, Erasmus+ tai Alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta. Rahoituksen kokonaismäärä sisältää yksityisen rahoituksen.

Miten strategia valmisteltiin?

Alueen asukkaat ja toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti uuden strategian laadintaan. Osallistumaan on päässyt esim. Ideoita euroille -somekampanjan ja sen tilaisuuksien, muiden tilaisuuksien ja tapahtumien, kyselyjen, asiantuntijatyöskentelyn ja kohtaamisten kautta. Aktiivinen osallistuminen ennakoi vahvaa sitoutumista strategian toteuttamiseen. Liiverin aiempi kehittämistyö on uuden strategian pohjana.

Mitä seuraavaksi?

Juuret ja siivet -strategian toteuttaminen käynnistyy vuoden 2023 alussa. Sitä ennen maa- ja metsätalousministeriö arvioi hakemuksen ja myöntää sille oman rahoituskehyksensä. Sillä välin Liiverissä määritellään hankkeiden valintakriteerit ja täsmennetään strategian tavoitteita.

Tutustu strategiaan: Juuret ja siivet – Liiverin strategia vuosille 2023–2027

 

Strategian painopisteet

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje