Liiverin strategian neljäs painopiste

Ruokaa läheltä, makuja elämään

Tavoitteena on vahvistaa ja uudistaa seudun elintarvikeketjua paikallisin toimenpitein edistämällä luomu - ja lähiruoan saatavuutta ja käyttöä, ruokaketjun turvallisuutta ja uudenlaisia logistiikkaratkaisuja sekä yhteistyön ja -kehittelyn toimintamalleja. Ruoka ja elämyksellisyys yhdistyvät uusilla tavoilla. Paikallinen oma ruokakulttuuri vahvistuu ja saa kansallista näkyvyyttä.

koriste


Lähiruuan saatavuus ja tunnettuus

Liiveri tukee osaltaan luomu- ja lähiruuan saatavuutta ja käyttöä alueella sekä lähiruokaketjujen turvallisuutta ja logistiikkaratkaisuja. Tuottajien myyntimahdollisuuksien parantaminen (esim. lähiruokatori, tilamyymälät, ruokaosuuskunnat) ja kuluttajien tietoisuuden parantaminen edistävät lähiruuan saatavuutta ja tunnettavuutta. On tehtävä toimia, joilla lasten ja nuorten tietoisuutta maataloudesta ja ruuantuotannosta lisätään (esim. maatilavierailut, nuorison lähiruokakonsepti). Lähiruuan käyttäminen kouluissa edistää lasten ja nuorten lähiruokatietoisuutta ja on samalla ympäristö- ja ruokakasvatusta. Alueelle voi syntyä elämysmaatiloja, joissa suoramyynnin lisäksi on matkailua ja vapaa-ajan viettoa. Kylien pitopöytäkattaukset kylätaloilla ja alueen monet tapahtumat ovat liian vähän hyödynnetty tapa tehdä lähiruokaa tunnetuksi.

Tuotanto- ja laatuketjujen parantaminen

Ravitseva, ravintoarvoltaan korkeatasoinen ja lähellä tuotettu ruoka on osa ruoan turvallisuutta ja merkittävä hyvinvoinnin lisääjä. Ruuan turvallisuusriskit, alkuperään ja tuotantotapoihin suuntautunut huomio sekä ruokatrendit synnyttävät uutta ruoka-ajattelua. Erityisesti lähiruuan tuotanto- ja laatuketjuun voi paikallisin keinoin kehittää uudenlaisia toimintamalleja. Alueen suurempia yrityksiä voidaan hyödyntää tässä ns. veturiyrityksinä ja niiden ympärille luoda toimintaympäristö, jossa erikokoiset toimijat voivat oppia toisiltaan. Ruuan jäljitettävyys ja ketjun läpinäkyvyys ovat lähiruuan vahvuuksia, joita voidaan tukea. Ruoan lähteen tunnetuksi tekemiseen Liiverin alue luo hyvät puitteet.

Ruoka- ja ruokailukulttuuri

Tärkeänä nähdään uudistetun perinteen ja muun kulttuurin esille tuomista myös ruuan avulla. Paikallisen ruoka- ja ruokailukulttuurin edistäminen on tärkeää. Niitä voidaan edistää elämyksellisyyden, kuten ruokakurssien tai lähiruokamenujen kautta ja edistämällä lähiruuan käyttämistä ja markkinointia. Koulut ja julkiset toimijat voivat toimia lähiruuan lähettiläinä. Paikalliselle ruoalle ja ruokamatkakohteille riittää kiinnostusta matkailijoidenkin keskuudessa. Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa ruuan merkitys matkailulle onkin huomattu. Ruoka tarjoaa käytännön mahdollisuuksia maaseudun ja kaupungin väliselle vuorovaikutukselle.

Elinkeinollinen verkostoituminen

On tärkeää auttaa eri toimijoita elinkeinollisessa verkostoitumisessa. Tavoitteena on luoda yhteinen kehitysalusta elintarvikeyrittäjyydelle. Siinä olisivat mukana kaikki verkoston osat: tuottajat, jalostajat, kouluttajat, kehittäjät, myyjät ja kuluttajat. Verkostoon eri toimijat tuovat oman osaamisensa, minkä avulla tuotteista saadaan entistä laadukkaampia ja halutumpia ja tuotteet saadaan entistä paremmin kuluttajien käyttöön. Tällä tavalla luodaan myös yrittäjälle matalan kynnyksen verkostoa, johon on helppo tulla ja josta yrittäjä tai yrittäjäksi aikova saa monipuolisesti erilaista osaamista. Esim. oppilaitosten koekeittiöitä ja ns. veturiyritysten osaamista voidaan hyödyntää aiempaa enemmän tässä prosessissa. Tässä Liiveri voi verkostojen luojana tarjota osaamistaan. Mallina esitellylle suunnitelmalle voi toimia esim. ”ruoka-asiamies”. Kansainvälinen verkostoituminen voi tapahtua esim. ruokateemaan liittyvän kummialueen kanssa.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje