Perustamistuki

Jos harkitset yrityksen perustamista ja sinulla on jo valmis liiketoimintasuunnitelma, voit hakea yrityksen perustamistukea. Perustamistuki helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja rohkaisee sinua uutena yrittäjänä yrityksen alkutaipaleella. Myös toimiva yritys voi saada perustamistukea, jos se uudistaa merkittävästi liiketoimintaansa.

Paljonko tukea voi saada?

  • Alkava tai toimiva yritys: 5 000–35 000 €

Tuki maksetaan kahdessa tai kolmessa erässä, ja se myönnetään enintään kolmen vuoden jaksolle. 

Mihin tarkoitukseen?

Perustamistukea voit käyttää esimerkiksi seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Mainostoimistokuluihin sekä muihin yrityksen kehittämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden ostoon
  • Tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraukseen tuotekehityksen yhteydessä
  • Osallistumiseen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin (ensimmäinen kerta)
  • Pieniin käyttöomaisuushankintoihin
  • Muihin uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeellisiin kustannuksiin

Haettavan tuen määrä perustuu liiketoimintasuunnitelmaan, ja sitä täydentävään toimenpidesuunnitelmaan kustannusarvioineen.

Perustamistukea ei voi saada, mikäli hakijalla on myönteinen päätös starttirahasta.

Epäröitkö kantaako liikeideasi?

Liiveri myöntää perustamistukea myös kokeiluun, jolla voi selvittää olisiko suunnittelemallasi palvelulla kysyntää. Kokeilu on hyvin suunniteltua uusien tuotteiden, palveluiden tai toimintamallien testausta, jolla on rajattu laajuus ja aikataulu. Voit esimerkiksi valmistaa pienen erän tuotetta ja kerätä ostajilta palautetta. Kokeilun tulokset auttavat sinua suuntaamaan kehittämistyötä edelleen tai sitten lopettamaan sen alkuunsa. Kokeilutukea voi saada 2 000–10 000 €.    

Lisätietoja

Yritystukiasioissa neuvoo toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki, puh. 040 5131824.

Lue jutut perustamistukea hyödyntäneistä yrityksistä

henua    buugiwear

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje