Liiverin omat hankkeet

Toimintarahahankkeet

Suomen 54 Leader-ryhmän toiminta rahoitetaan pääosin toimintarahahankkeilla, joiden rahoitus tulee maaseutuohjelmasta.  Näin rahoitetaan myös Liiverin päivittäinen toiminta, mm. hakijoiden neuvonta ja hakemusten käsittely. Liiverin nykyinen toimintarahahanke on kaudelle 1.1.2020-30.4.2023 Sen budjetti on yhteensä 548 996 €, josta EU:n maaseuturahaston osuus on 230 561 €, ja loppuosa rahoituksesta tulee Suomen valtiolta ja Liiverin alueen kunnilta (Ilmajoki, Kurikka Jalasjärven osalta sekä Seinäjoki).

Kylä-hankkeet

Etelä-Pohjanmaan neljällä Leader-ryhmällä on jo pitkään ollut yhteisiä kylähankkeita, joita kukin ryhmä toteuttaa omalla toiminta-alueellaan. Kylille III -hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2022 ja yhteinen budjetti 970 000 €.  EU:n maaseuturahaston osuus rahoituksesta on 407 400 € ja Suomen valtion osuus on 562 600 €. Hankkeessa ei ole kuntarahoitusta.  Hanke rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituskehyksestä. Hankkeen hallinnoija on Aisapari ry.

Vauhtia valokuituun

Valokuituun vaihtia -hankkeen tavoitteena on saada valokuitu mahdollisimman monen eteläpohjalaisen yrityksen ja asukkaan saataville. Hanke tiedottaa ja aktivoi kyliä ja yhteisöjä valokuidun tuomista eduista ja hyödyistä ja kokoaa mahdollisia investointikohteita ja avittaa niiden rahoituksen haussa. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2021-31.12.2022 ja sen budjetti on 279 400 €, josta EU:n maaseuturahaston osuus on 117 348 € ja Suomen valtion osuus 162 052 €.  Hanke rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoituskehyksestä. Hanketta hallinnoi Liiveri, sitä toteuttavat Liiveri ja Aisapari ry, ja toteutusalueena on koko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalue.

Osallistuvat nuoret

Osallistuvat nuoret -hankkeen avulla kehitetään alueen nuorisotoimijoiden verkostoa ja sen osaamista mm. kansainvälisyyteen liittyen. Nuoret
pääsevät tekemään hankkeessa pilotteja ja oppimaan esim. kansaivälisyydestä. Hanketta toteutetaan yhdessä alueen kuntien ja yhdistysten, kuten 4H ja partio kanssa. Liiverin oma nuorisojaosto osallistuu hankkeen toimiin. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021-31.12.2022. Hankkeen budjetti on 124 457 €, josta EU:n maaseuturahaston osuus 52 272 €, valtion osuus 41 006 € ja Liiverin alueen kuntien osuus 31 179 €. Hanketta toteutetaan Liiverin alueella.

Liiveri-Skaraborg

Leader Liiveri ja Leader Östra Skaraborg Ruotsista toteuttavat hanketta, jonka tavoiteena on syventää kahden pohjoismaisen
Leader-ryhmän ja niiden alueiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa sekä lisätä osaamista. Hankkeen
toimenpitenä ovat Leader-ryhmien ja niiden alueiden toimijoiden (yrittäjät, yrittäjäksi aikovat, julkisen hallinnon edustajat,
yhdistykset jne) opintomatkat partnerialueelle. Lisäksi hankkeella edistetään paikallisten toimijoiden kansainvälistymistä Liiverin
alueella. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.12.2021.  Liiverin osuus rahoitetaan Liiverin rahoituskehyksestä ja Liiverin hankkeen budjetti on 79 750 €, josta EU:n maaseuturahaston osuus on 33495, valtion osuus 30 305 € ja Liiverin alueen kuntien osuus 15 950 €.

Vaikuttavuutta ja viestintää

Hanke on päättynyt. Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimivia ja käytännönläheisiä työkaluja, joilla arvioidaan Liiverin rahoittamien ja Liiverin oman toiminnan  vaikuttavuutta, sekä viestiä tuloksista kohderyhmiä kiinnostavalla tavalla. Hanke rahoitettiin Liiverin rahoituskehyksestä ja sen budjetti oli 120 000 €. Rahoitus jakaantui seuraavasti: Eu 50 400 €, kansallinen osuus 39 600 € ja Liiverin alueen kunnat 30 000 €.

Meidän markki -hanke

Tämä yhteisöjen ympäristöihin keskittyvä suunnitteluhanke on päättynyt. Hankkeen toteutusaika oli 18.10.2016-31.5.2018 ja budjetti 76 515 €. EU:n maaseuturahaston osuus rahoituksesta oli 28 922,67 € ja kuntarahoitusta 39 940,83 €. Hankkeessa rahoituksessa ei ollut valtion osuutta. Hankkeen yksityisen rahoituksen osuus oli 7 651,50 €. Hanke rahoitettiin Liiverin rahoituskehyksestä. Hankkeen hallinnoija oli Kehittämisyhdistys Liiveri ry.

Teemahankkeet

Liiveri toteuttaa kaudella 2014-2020 teemahankkeita eri teemoista.  Teemahankkeissa voidaan rahoittaa sellaisia pieniä investointeja tai kehittämistoimintaa, jonka rahoitus ei hankkeen pienuuden vuoksi olisi mahdollista itsenäisenä hankkeena.

Kansalaisten Eurooppa -hankkeet

Evolaq

Norrköpingin kunta Ruotsista hallinnoi EVOLAQ-hanketta, jonka pääteema oli vapaaehtoistyön kehittäminen seitsemän EU-maan kesken. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 150 000 € ja rahoitus tuli EU:n Kansalaisten Eurooppa -rahastosta.  Hankkeessa oli mukana seitsemän eri Euroopan maata, ja Ilmajoki (Liiverin alue) oli hankkeessa Suomen edustajana. Liiverin osuus hankkeen budjetista oli 8640 €. Hankkeen toteutusaika oli 01.02.2016–31.01.2018. EVOLAQ-hankkeessa tehtiin opintomatkoja eri maihin.

WithEU

Toisella Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hankkeella eli WITHEU-hankkeella verkostoitiin käsityöläisiä. Hanke toteutettiin syksyllä 2016 messumatkana Italiaan. Matkalle osallistui Liiverin alueen neljä design-alan yrittäjää ja toimijaa.

Strategy 2030: a sustainable Europe for engaged communities

Keväällä 2022 toteutettiin opintomatka Göteboriin Ruotsiin. Matkalla mm. keskusteltiin toiminnasta paikallisyhteisöissä koronan jälkeen. Keskusteluteemoja olivat mm. julkinen liikenne ja kestävä matkailu. Tilaisuuteen osallistui lähes sata osallistujaa Ruotsista, Italiasta ja Suomesta. Hankkeen loppuraportti.

 

 

 

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje