Liiverin omat hankkeet

Toimintarahahanke

Suomen 54 Leader-ryhmän toiminta rahoitetaan pääosin toimintarahahankkeilla, joiden rahoitus tulee maaseutuohjelmasta.  Näin rahoitetaan myös Liiverin päivittäinen toiminta, mm. hakijoiden neuvonta ja hakemusten käsittely. Liiverin nykyinen toimintarahahanke on kaudelle 11.5.2017-30.4.2020 Sen budjetti on yhteensä 518 430 €, josta EU:n maaseuturahaston osuus on 217 756 €, ja loppuosa rahoituksesta tulee Suomen valtiolta ja Liiverin alueen kunnilta (Ilmajoki, Kurikka Jalasjärven osalta sekä Seinäjoki).

Kylille II -hanke

Etelä-Pohjanmaan neljällä Leader-ryhmällä on yhteinen kylähanke, jota kukin ryhmä toteuttaa omalla toiminta-alueellaan. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2017-31.10.2020 ja yhteinen budjetti 700 000 €.  EU:n maaseuturahaston osuus rahoituksesta on 294 000 € ja Suomen valtion osuus on 406 000 €. Hankkeessa ei ole kuntarahoitusta.  Hanke rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoituskehyksestä. Hankkeen hallinnoija on Kuudestaan ry.

Vaikuttavuutta ja viestintää

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimivia ja käytännönläheisiä työkaluja, joilla arvioidaan Liiverin rahoittamien ja Liiverin oman toiminnan  vaikuttavuutta, sekä viestiä tuloksista kohderyhmiä kiinnostavalla tavalla. Hanke rahoitetaan Liiverin rahoituskehyksestä ja sen budjetti on 120 000 €. Rahoitus jakaantuu seuraavasti: Eu 50 400 €, kansallinen osuus 39 600 € ja Liiverin alueen kunnat 30 000 €.

Meidän markki -hanke

Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry:llä on yhteisöjen ympäristöihin keskittyvä suunnitteluhanke. Hankkeen toteutusaika on 18.10.2016-31.5.2018 ja budjetti 76 515 €. EU:n maaseuturahaston osuus rahoituksesta on 28 922,67 € ja kuntarahoitusta 39 940,83 €. Hankkeessa rahoituksessa ei ole valtion osuutta. Hankkeen yksityisen rahoituksen osuus on 7 651,50 €. Hanke rahoitetaan Liiverin rahoituskehyksestä. Hankkeen hallinnoija on Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry.

Teemahankkeet

Liiveri toteuttaa kaudella 2014-2020 teemahankkeita eri teemoista.  Teemahankkeissa voidaan rahoittaa sellaisia pieniä investointeja tai kehittämistoimintaa, jonka rahoitus ei hankkeen pienuuden vuoksi olisi mahdollista itsenäisenä hankkeena.

Mukanaolo muiden hallinnoimissa hankkeissa

Evolaq

Norrköpingin kunta Ruotsista hallinnoi EVOLAQ-hanketta, jonka pääteema oli vapaaehtoistyön kehittäminen seitsemän EU-maan kesken. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 150 000 € ja rahoitus tuli EU:n Kansalaisten Eurooppa -rahastosta.  Hankkeessa oli mukana seitsemän eri Euroopan maata, ja Ilmajoki (Liiverin alue) oli hankkeessa Suomen edustajana. Liiverin osuus hankkeen budjetista oli 8640 €. Hankkeen toteutusaika oli 01.02.2016–31.01.2018. EVOLAQ-hankkeessa tehtiin opintomatkoja eri maihin.

WithEU

Toisella Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hankkeella eli WITHEU-hankkeella verkostoitiin käsityöläisiä. Hanke toteutettiin syksyllä 2016 messumatkana Italiaan. Matkalle osallistui Liiverin alueen neljä design-alan yrittäjää ja toimijaa.

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje