Liiverin hallitus

Liiverin hallitus kokoontuu kuukausittain päättämään rahoitettavista hankkeista. Jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta, puheenjohtaja valitaan vuosittain. Jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa.

Kerran vuodessa yhdistyksen jäsenet kokoontuvat äänestämään uudet jäsenet hallitukseen. Kolmasosa hallituksen jäsenistä valitaan kuntien edustajista, kolmasosa yritysten ja yhteisöjen edustajista ja kolmasosa maaseudun asukkaista. Lisäksi huolehditaan eri alueiden tasapuolisesta edustavuudesta. Myös sukupuoli- ja ikäjakauma pyritään pitämään tasaisena.

Liiverillä on kaksi hallituksen alaista jaostoa, joiden erityisasiantuntemusta hallitus hyödyntää päätöksenteossaan. Lisäksi jaostoilla on tärkeä merkitys yhteistyöverkostoina.

Halituksen jäsenet 2021-2022

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Tarja Pienimäki, pj, Ilmajoki Minna Tuohisto-Kokko, Ilmajoki
Leena Sjöstedt, Seinäjoki Anne-Mari Tullila, Seinäjoki
Sari Rintala, Seinäjoki Anniina Rintamäki, Seinäjoki
Arja Ketoja, Jalasjärvi Janne Lehtinen, Jalasjärvi
Jaakko Koskenkorva, Ilmajoki Outi Mänty, Ilmajoki
Merja Välimäki, Seinäjoki; Päivi Alaniska, Seinäjoki
Pia Rita-Luopa, Jalasjärvi Kirsi Huhtala, Jalasjärvi
Jarmo Kallio, Ilmajoki  Janne Eteläaho, Ilmajoki
Matti Koivuluoma, Ilmajoki Juha-Pekka Karvonen, Ilmajoki
Jaana Hurme, Seinäjoki Hannu Ilomäki, Seinäjoki
Pirkko Ekoluoma, Seinäjoki Karri Kallio, Seinäjoki
Marjukka Kätevä, Jalasjärvi Mika Yli-Petäys, Jalasjärvi

Elinkeinojaosto

Elinkeinojaoston tehtävänä on Liiverin strategian elinkeinollisen toteutuksen tukeminen. Elinkeinojaosto tiedottaa, aktivoi, linjaa ja arvioi elinkeinollisia hankkeita ja yritystukia koskevia asioita. Jaosto voi antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita, mutta sillä ei ole päätösvaltaa hankkeisiin liittyen. Elinkeinojaosto muun muassa toimii asiantuntijaroolissa, kun arvioidaan yritystukien vaikutusta kilpailutilanteeseen.

Elinkeinojaoston toimikausi on kolme vuotta. Elinkeinojaosto koostuu Liiverin hallituksen jäsenistä, seudun elinkeinoasiamiehistä, uusyrityskeskuksen ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien edustajista sekä Liiverin työntekijöistä.

  • Eeva Jussila, asiantuntija, Into Seinäjoki
  • Jarmo Kallio, Liiverin hallituksen jäsen varalla Pia Rita-Luopa
  • Jussi-Pekka Kurikka, yritysasiamies, Kurikka
  • Ari Loukasmäki, toimitusjohtaja Uusyrityskeskus
  • Rami Mattila, yritysasiamies Ilmajoki
  • Leila Nuottivaara, yrittäjä, jaoston puheenjohtaja
  • Heikki Risikko, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Nuorisojaosto

Loppuvuodesta 2011 Liiveriin perustettiin hallituksen alainen nuorisojasto. Kuten elinkeinojaosto myös nuorisojaosto arvioi ja lausuu näkemyksiään hankehakemuksista ja -ideoista hallitukselle ja hankehakijoille. Lisäksi jaosto levittää Leader-tietoa alueen nuorille. Jaosto koostuu alueen nuorista sekä Liiverin hallituksen edustajista ja työntekijöistä. Lue lisää nuorisojaostosta>>

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje