Liiveri ruokkii kehittämisintoa

Etelä-Pohjanmaalla elää yrittelijäitä ihmisiä. Juuri tätä omatoimisuutta Liiveri ruokkii myöntämällä rahoitusta yrittäjien, yhdistysten sekä muiden yhteisöjen projekteille. Suomessa on 54 paikallista kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää, ja Liiveri on yksi niistä. Liiverin toiminta-alueeseen kuuluu Ilmajoki, Jalasjärvi ja Seinäjoki.

Ideasta todeksi

Me Liiverissä uskomme, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Jos asukkaille annetaan valtaa ja vastuutua, sitoutuvat he ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyössä päästään parhaimpiin tuloksiin.

Kun päätöksenteko karkaa yhä kauemmas, on hankkeen toteuttaminen yksi vaihtoehto vaikuttaa suoraan kotiseudun asioihin. Motivaattorina toimii rahoitus, jonka vastineeksi asukkaat antavat omaa aikaansa.

Ennätyspotti poikimaan

Liiverin strategia arvioitiin Suomen parhaaksi. Se toi alueemme ihmisille ennätyspotin: kymmenen miljoonaa euroa kanavoituu puoliksi paikallisten yritysten ja yhteisöjen kehittämiseen. 20 vuoden aikana Liiveri on muun muassa vauhdittanut 75 yrityksen syntymistä sekä toteuttanut 450 hankeideaa. Rahalla ei tueta toimintaa, vaan sillä mahdollistetaan uudet avaukset sekä paikallisten yritysten kasvuhalut. 

Tavoitteemme siitä, että yhä useampi osaisi hyödyntää Leader-rahoitusta, näyttää jopa ylittyvän. Jo kolmannes hankehakijoista on uusia toimijoita. Siis sellaisia yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka eivät ole aikaisemmin muuttaneet ideoita todeksi EU-rahalla. Näistä toteutuneista ideoista hyötyy koko Liiverin alue. Esimerkiksi lukuisat hankevaroin toteutetut lähiliikuntapaikat ja kulttuurikokeilut palvelevat laajasti kaikkia kuntalaisia perinteisten kyläinvestointien lisäksi.

Lähipalvelua parhaimmillaan

Leader-ryhmät ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joista jokainen kehittää omaa sopivan pientä aluettaan. Näin Liiveri toimii: Liiverin työntekijät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelevat hankehakemukset yhdessä hakijan kanssa. Hallitus päättää rahoitettavista hankkeista ja yritystuista. Suomalainen Leader-toiminta on arvioitu EU-maiden kärkeen, ja eräs menestystekijöistä piilee hallituksen kolmikannassa. Työ on tuloksellista, koska saman pöydän ääreen on saatu julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. Leader-toiminta onkin lähidemokratiaa parhaimmillaan, sillä neuvonnan lisäksi myös päätökset tehdään lähellä alueen asukkaita.

20 000 toteutunutta kehittämisideaa

Jokainen, joka haluaa kehittää omaa elinympäristöään, voi olla yhteydessä Liiveriin. Oli kyseessä sitten harrastusmahdollisuuksien parantaminen tai elinkeinojen kehittäminen, me autamme paikallisia asukkaita ja toimijoita eteenpäin kehittämistarpeiden kanssa. Tarpeisiin on myös vastattu, sillä kuluneen 20 vuoden aikana kehittämisideoita on toteutettu Leader-toiminnan avulla yli 20 000. Hankkeiden toteuttamisen ja niihin osallistumisen lisäksi asukkaat voivat osallistua Liiverin toimintaan liittymällä yhdistyksen jäseniksi.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje