Leader-periaatteet

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Kirjanyhdistelmä LEADER tulee ranskan kielen sanoista Liaison Entre Actions de Développement l’Économie Rurale, mikä tarkoittaa maaseudun taloudellisen kehittämisen verkostoa. EU:n alueella on noin 2 500 Leader-ryhmää. Leader-periaatteet ohjaavat Liiverin sekä muiden Leader-ryhmien toimintaa.

Leader-periaatteet pähkinänkuoressa

  • Paikallisuus alueelle suunnatut paikalliset, monialaiset kehittämisstrategiat
  • Kumppanuus yksityisten ja julkisten toimijoiden kesken
  • Yhteistyö ja verkostoituminen
  • Kansainvälistyminen ja alueiden välinen kokemusten vaihto
  • Alhaalta ylöspäin -ajattelu, jossa alueen asukkaat ja yhteisöt ovat keskeisessä roolissa sekä hanketoimijoina, kehittämisstrategian laatijoina että päätöksenteossa. 
  • Päätösvalta paikallisen Leader-ryhmän päätösvalta omasta kehittämisstrategiasta
  • Innovatiivisuus ja uusien toimintatapojen kokeilu
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje