Kylille III -hanke kannustaa kyliä kehittymään

"Valmennusta, verkottamista, viestintää"

Liiverin kyläkehittäjä vetää Liiverin omaa kylien kehittämishanketta. Vuoden 2017 lopulla päättyi Kylille I -hanke, joka sai jatkoa Kylille II -hankkeesta. Sitä toteutettiin myös muissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä. Hanke jatkui vuoden 2020 kesäkuun loppuun saakka. Tutustu Kylille II -hankkeen loppuraporttiin.

Kylille III -hanke jatkaa kylien aktivointia ja kehittämistä vuoden 2022 loppuun saakka koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Hankkeeseen on valittu neljä painopistettä.

Kylille III -hankkeen teemat:

  • Osaava ja osallistava kylä - Osaaminen hyötykäyttöön ja kumppanuuksia yli kylärajojen.
  • Kiertotaloutta kylille - Kokeiluja kestävän elämäntavan edistämiseksi.
  • Hyvinvoivat kylät - Eläviä kyliä ja onnellisia ihmisiä: yksilön hyvinvoinnista kasvaa yhteisön hyvinvointi.

  • Arjen turvaa kylille - Kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista varautumista.

Lue lisää Kylille III -hankkeen tavoitteista ja toimista.

Kyläkysely 2020

Liiverin Kylille-hanke järjesti syksyllä 2020 kyläkyselyn, jonka tavoitteena oli saada tietoa kylien ja yhdistysten nykytilanteesta ja kehittämistarpeista.  Kyselyyn vastasi 68 henkilöä Ilmajoelta, Jalasjärveltä ja Seinäjoelta. 

Tärkeimpinä asioina esille nousivat  kylän oma tapahtuma, kokoontumistila, yhteishenki, ulkoilureitit sekä oma koulu. Kehitettävää löytyy toiminnan uudistamisessa, asukkaiden aktivoinnissa ja nuorten saamisessa mukaan toimintaan.

Suurin osa vastaajista arvioi, että kyläläiset osaavat varautua mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin, mutta liki puolet vastaajista kaipaa lisää tietoa turvallisuus- ja varautumisasioista. Vastajaat arvioivat myös, että oman kylän väki on aktiivista liikkumaan ja hyödyntämään lähiluontoa.

Useimmilla kylillä on Facebook käytössä, samoin kylän sisäinen WhatsApp-rinki. Puolet vastaajista arvioi, että yhteistyö naapurikylien kanssa toimii. Myös kylien yhteistyöryhmien toiminta nousi esille vastauksissa.

Kunnan kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuivat kansalaisopisto, liikuntatilat, tapahtumat ja avustukset. Kansainvälisyys kiinnostaa, ja lisää osaamista kaivataan esimerkiksi tiedottamisessa, digitaidoissa ja kiertotaloudessa. Tutustu kyläkyselyn tuloksiin.

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje