Asemanseutu

Asemanseudun kylät sijaitsevat Ylistaro-Seinäjoki-tiestä risteävän historiallisen Könnintien varrella viljavan kulttuurimaiseman ympäröiminä. Könnintie on yksi Suomen vanhimmista
teistä, joka tunnetaan jo 1500-luvulta yhtenä Sodan- ja Rauhantien osana. Myös lähiaikoina sähköistetty Vaasan rata halkoo kylämaisemaa. Asema on säilynyt pysäkkinä sähköistyksestä huolimatta. Kylät ovat vireitä, viihtyisiä ja idyllisiä käsittäen noin 250 taloutta ja 520 asukasta. Tehtaanmäellä on sijainnut aikanaan Suomen suurin tiilitehdas. Siitä johtuen on havaittavissa nauhamaista asutusta Könnintien varressa. Nykyinen teollisuus on keskittynyt pääasiassa Haapojan teollisuusalueelle.

Palvelut

Aseman koulu, kirjastoauto, Ylistaron Hevosjalostusyhdistyksen hevosten uittopaikka, kyläyhdistyksen kunnostama uimaranta saunoineen, Asemanseudun kuntorata ja kota. Autokauppa.

Yhteisessä käytössä olevat tilat ja harrastusmahdollisuudet

Asemanseudun Kylätalo ja Tapanin Nuorisoseura ry:n nuorisoseurantalo, Tapaninlinna. Harrastusmahdollisuuksia tuovat myös hyvät ulkoilu-, marjastus- ja metsästysmaastot.

Alueella toimivat yhdistykset

Asemanseudun Kehittämisyhdistys ry, Aseman Maatalousnaiset, Aseman Maamiesseura, Ylistaron Tapanin Nuorisoseura ry, Ylistaron Metsästysseura, Aseman koulun vanhempainyhdistys Veturit ry.

Kylän tapahtumia

Pääsiäiskokko, Linnanjuhlat Tapaninlinnassa vuosittain itsenäisyyspäivän aattona, Uudenvuodenaaton juhlat kylätalolla sekä kuntoradan hiihto- ja suunnistuskisat. Vuosittaiset Latuviri- ja Puruviri-kilpailut kuntoradan aktiivikäyttäjille. Kyläviri-palkinnolla kannustetaan kylätoiminnassa ansioituneita kyläläisiä.

Rakennuspaikkoja

Kaupungilla on vapaita tontteja muun muassa Pampunmäen asuntoalueella. Lisäksi rakennuspaikaksi sopivia määräaloja.

Kylän vahvuudet

Sijainti, kökkähenki, monipuolinen osaaminen, tiivis nauhamainen asutus ja naapuriapu.

Kylän mahdollisuudet

Viemäröintialueen laajennus Könnintien varteen lisää rakentamisen ja kaavoituksen edellytyksiä. Täydennysrakentaminen vahvistaa Tehtaanmäen nauhamaista kylärakennetta säilyttäen samalla kulttuurimaiseman ehjänä.

Erityispiirteet

Arkkitehti Artturi Ortelan suunnittelema täystiilinen nuorisoseurantalo, Tapaninlinna, on maakunnallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Kyläkuvassa näkyy menneen maailman henki vanhoine kunnostettuine kauppa-, teollisuus- ja asemarakennuksineen.

Hyvät puolet yritystoiminnan kannalta

Vapaita teollisuustontteja ja hyvät kulkuyhteydet maanteitse ja rautateitse.

Tärkeimmät kehittämiskohteet

Liikuntahallin rakentaminen koulun yhteyteen. Liikenneturvallisuuden parantaminen rakentamalla Könnintielle pyörätie. Historiallisten tapahtumapaikkojen tunnetuksi tekeminen.

 

Asemanseudun kehittämisyhdistys ry
www.ylistaroas.net
www.tapaninlinna.net

sihteeri Johanna Koivusalo
sähköposti johanna.koivusalo@gmail.com

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje