Liiverin alueeseen kuuluu elinvoimaisia kyliä ja asuinalueita

Liiverin alueeseen kuuluu kyliä ja asuinalueita Seinäjoelta, Ilmajoelta ja Jalasjärveltä. Alueemme koostuu maaseudusta, kaupungista ja taajamista. Alueiden moninaisuus antaa hyvät lähtökohdat paikalliselle kehittämiselle. Liiverin alueella on noin 60 maaseutumaista kylää ja 15 asuinaluetta. Tästä on rajattu pois Seinäjoen keskusta, joka ei kuulu maaseutuohjelman piiriin.

Jokaisella kylällä ja paikallisyhteisöllä on oma identiteettinsä ja omat kehittämistarpeensa. Kylissä tehdään valtava määrä vapaaehtoistyötä, joka luo hyvinvointia ympäristöönsä. Kylätoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja juurruttaa asukkaita kotiseutuunsa.

Liiveri on tukenut kyliä ja kaupunginosia niiden kehittämistoimissa totuttamalla vuosien saatossa useita kylien kehittämishankkeita.  Tällä hetkellä meneillään olevaa ja vuoden  2019 loppuun jatkuvaa Kylille II-hanketta toteutetaan myös muissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä. Hankkeen tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivista toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja alueen vetovoimaisuutta.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje