Kylien kehittäminen

Kylien kehittämisen taustalla on halu edistää asukkaiden aktiivisuutta sekä parantaa kylien viihtyisyyttä ja arjen turvallisuutta. Kylissä tehdään valtava määrä vapaaehtoistyötä, joka luo hyvinvointia ympäristöönsä. Kylätoiminta myös vahvistaa yhteisöllisyyttä ja juurruttaa asukkaita kotiseutuunsa. Liiverin palveluksessa on oma kyläasiantuntija, joka sparraa kyliä ja kaupunginosia niiden kehittämisasioissa. 

Ota yhteyttä kyläasiantuntijaan, kun tarvitset:

  • neuvontaa hankkeen suunnittelussa ja rahoituksessa
  • apua kylän turvallisuussuunnitelman tekemiseen
  • apua kylätapahtuman suunnitteluun
  • neuvoja ja apua markkinointiin ja tiedotukseen
  • vinkkejä kylätalon käytön monipuolistamiseksi
  • innostusta yhdessä tekemiseeen

Rahoitusta kylien kehittämiseen ja investointeihin

Liiveri myös rahoittaa kylien kehittämis- ja investointihankkeita. Kahdenkymmenen vuoden aikana hankkeita on toteutettu lähes jokaisessa kylässä.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje