Liiverin alueeseen kuuluu elinvoimaisia kyliä ja asuinalueita

Liiverin alueeseen kuuluu kyliä ja asuinalueita Seinäjoelta, Ilmajoelta ja Jalasjärveltä. Alueemme koostuu maaseudusta, kaupungista ja taajamista. Alueiden moninaisuus antaa hyvät lähtökohdat paikalliselle kehittämiselle. Liiverin alueella on noin 60 maaseutumaista kylää ja 15 asuinaluetta. Tästä on rajattu pois Seinäjoen keskusta, joka ei kuulu maaseutuohjelman piiriin.

Jokaisella kylällä ja paikallisyhteisöllä on oma identiteettinsä ja omat kehittämistarpeensa. Kylissä tehdään valtava määrä vapaaehtoistyötä, joka luo hyvinvointia ympäristöönsä. Kylätoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja juurruttaa asukkaita kotiseutuunsa.

Liiveri haluaa tukea kyliä ja kaupunginosia niiden kehittämistoimissa. Yhteisenä tavoitteenamme on parantaa alueemme asukkaiden arkea ja kylien viihtyisyyttä sekä edistää osallisuutta ja aktiivista toimintaa kylissä. Vuoden 2015 aikana on käynnistynyt Liiverin oma Kylille-hanke, jonka avulla etsitään keinoja kansalaisvaikuttamisen lisäämiseen, palvelujen saatavuuden turvaamiseen ja kylien oman viestinnän kehittämiseen.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje