Kyläsuunnittelu

Tälle sivulle on koottu ohjeita kyläsuunnitelman laatimiseksi sekämuita yhdistystoiminnan kannalta tärkeitä oppaita.

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhdessä laatima tahdonilmaisu siitä, miten kylää kehitetään. Siinä kylän toimijat kirjaavat sen tahtotilan, johon he haluavat kylänsä kehittämisessä päästä sekä keinot, joilla tavoite saavutetaan. Yhteinen suunnittelu on yhtä tärkeää kuin valmistuva paperi. Tärkeintä ovat kuitenkin toimenpiteet, joihin suunnitelma johtaa.

Esimerkkejä kyläsuunnittelumenetelmistä

 • Kyläkysely, paperinen tai sähköinen. Kyselyn avulla voi kerätä tietoa nykyisyydestä, tulevista toiveista, kyläläisten osaamisesta, osallistumishalusta tai kysellä palautetta esimerkiksi jo toteutetun kylähankkeen merkityksestä.
 • Tiedon ja tarpeiden kerääminen karttapohjaisesti tai valokuvaamalla.
 • Kyläkävelyt, joiden aikana kirjataan muistiin huomioita, tarpeita ja kehittämiskohteita.
 • Kyläillat, joissa osallistetaan asukkaita erilaisin ryhmätyömenetelmin kertomaan toiveitaan ja tarpeitaan. Kyläilloissa voidaan tehdä yhdessä kylätesti, joka sisältää nelikenttäanalyysin. Suunnitteluprosessia voidaan jatkaa myös täyttämällä kyläsuunnittelutyökirjaa.

Kyläsuunnitelma valmistuu

Kylän yhteiset tarpeet kirjataan ylös  joko taulukko- tai esitemuotoon. Hyvä nyrkkisääntö on, että kirjallisen kyläsuunnitelman rakenteesta 15 %  on historiaa, 30 % nykytilaa, 50 % tulevaisuutta ja 5 % päivitys- ja seurantatietoja. On hyvä muistaa, että taulukkomuotoinen kyläsuunnitelma tarvitsee rinnalleen myös lyhyen kyläesittelyn.

Kyläsuunnitelman pääkohdiksi voidaan valita

 1. Ympäristö ja asukkaat
 2. Yhdyskuntatekniikka
 3. Palvelut ja vapaa-aika 
 4. Kylätoiminta

Jokaiselle pääkohdalle (alakohtineen) kirjataan 

 1. Tavoiteet
 2. Toimenpiteet
 3. Toteutus
 4. Kustannusarvio
 5. Aikataulu

Kyläsuunnitelman pääkohdat kannattaa suurentaa julisteeksi kylätalon seinälle. Näin päämäärä ei pääse arjessakaan unohtumaan. Koko suunnitelma on hyvä pitää nähtävillä sähköisessä muodossa esimerkiksi kylän kotisivuilla. Kopio siitä kannataa toimittaa myös kunnalle, Liiveriin sekä muille yhteistyötahoille.

Suunnitelmaa laadittaessa tulee sopia myöskin seurannasta: kuka tekee seurantaraporttia, päivitetäänkö suunnitelmaa vuosittain esimerkiksi kyläyhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä vai tarkistetaanko tuloksia ja toimenpiteitä jollain muulla aikataululla.

Kylän turvallisuussuunnitelma

Lomakepohja vuosittain päivitettävälle kylän turvallisuussuunnitelmalle.

Mallisäännöt kyläyhdistyksille

Suomen Kylätoiminta ry tarjoaa hyödyllistä tietoa kylätoimijoille, esimerkiksi mallisäännöt kyläyhdistyksille. Säännöt on ennakkotarkastettu patentti- ja rekisterihallituksessa. Kyse on mallisäännöistä, joita toimijat voivat niin halutessaan käyttää ja hyödyntää laatiessaan omia sääntöjään. Mallisääntöjä ei välttämättä voida sellaisenaan käyttää omassa toiminnassa, vaan oman toiminnan erityispiirteet on aina otettava huomioon, kun sääntöjä laaditaan. 

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje