Liiverin strategia, Pysyy & paranoo

Kehittämisyhdistys Liiverin strategiset painopisteet vuosille 2014–2020 on koottu Pysyy ja paranoo -strategiaan. Nimi kuvaa sitä, miten aiempi ja nykyinen kehittämistyö on otettu vahvasti tulevan kauden kehittämistyön lähtökohdaksi. Kokemusten pohjalta tietyt asiat pysyvät kehittämisen keskiössä, mutta samalla toiminta uudistuu ja sen vaikuttavuus lisääntyy.

Pysyy ja paranoo -strategia koostuu kahdesta osiosta: Maaseudun paikallisen kehittämisen strategiasta (linkki yllä) sekä Seinäjoen keskusta-alueen paikallisen kehittämisen strategiasta, jonka valmistelu aloitetaan vuonna 2015.  Strategioiden painopisteet ovat samat, mutta rahoitus ja toteutusmalli eri.

Kehittämistyön vision mukaan Liiverin alue on täynnä elämää ja tekemisen meininkiä. Ihmiset, yritykset ja yhteisöt hyödyntävät alueen vahvuuksia monipuolisesti ja uskaltavat luoda uutta.

Kehittämisen painopisteitä on neljä

  1. Rakas kotiseutu, vireämmät yhteisöt
  2. Rohkeat yritykset, uudistuvat elinkeinot
  3. Hyvinvoiva ympäristö, terveellisempi elämä
  4. Ruokaa läheltä, makuja elämään

koriste

Strategian läpileikkaavat teemat ovat kestävä kehitys ja lähiekologisuus, kulttuuri, kansain- ja alueiden välisyys, nuoret sekä yhteisöllisyys ja verkostot. Strategian kohdealueina ovat Ilmajoki, Jalasjärvi ja Seinäjoki.  Strategian toteutukseen on käytettävissä 10 miljoonaa euroa, josta puolet käytetään elinkeinolliseen ja toinen puoli yhteisölliseen kehittämiseen. 

Toivotamme hyviä lukuhetkiä strategian parissa! Toivottavasti se inspiroi teitä esittämään meille hyviä uusia kehittämisideoita. Vain siten saamme sen myös hyvin toteutumaan.

 

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje