Kansainvälistymisen tuki

Kokemusten vaihtaminen kansainvälisesti ja kansallisesti eri alueiden välillä tuo uusia ideoita ja näkemyksiä kehittämiseen ja oman ympäristön huomaamiseen. Kansainvälistyä voi esimerkiksi omalla kansainvälisyyshankkeella, jossa on vähintään kaksi kumppania ja jossa tehdään sekä yhteisiä että paikallisia toimia.

Liiveri on osa eurooppalaista Leader-verkostoa, jossa on mukana noin 3 000 Leader-ryhmää kaikista EU-maista. Eurooppalainen maaseutuverkosto on koonnut tietoa ryhmistä yhteen. Kv-kumppanien etsinnässä saat ryhmiin yhteyden myös Liiverin kautta.

Varsinaisten kansainvälisten hankkeiden lisäksi myös ns. matalan kynnyksen kansainvälisyys esim. vierailut ja vastavierailut ovat arvokkaita.

Liiveri mahdollistaa matalan kynnyksen kansainvälistymistä omilla toimillaan. Liiveri on mukana kahdessa Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hankkeessa, joissa molemmissa on mahdollista lähettää alueen toimijoita opinto- ja tutustumismatkoille.

Kansainväliset ja alueiden väliset hankkeet

Kehittämishankkeita voi hakea myös alueiden ja kansainvälisinä hankkeina.  Hankevalmistelussa on syytä olla yhteydessä kaikkiin mukaan haluttaviin Leader-ryhmiin, vaikka varsinainen hankehaku tapahtuu vain siilä Leader-ryhmältä, jonka alueella on suurin osuus hankkeen toiminnasta.

Leader-ryhmien yhteystiedot:

Lue lisää Leader-rahoituksen mahdollisuuksista kansainvälistymiseen täältä.

Liiverin hallitus arvioi hankehakemukset valintakriteerien perusteella. Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkuva.

Liiveri & Skaraborg

Liiverillä ja ruotsalaisella Leader Östra Skaraborgilla oli yhteinen hanke, jolla edistettiin alueen toimijoiden välistä kokemustenvaihtoa. Tutustu julkaisuun, jossa yrittäjät kertovat opintomatkoistaan Ruotsiin ja innostu itsekin kansainvälisestä yhteistyöstä.

Yhteistyö Liiverin ja Leader Östra Skaraborgin välillä on pysynyt tiiviinä. Tällä hetkellä ajankohtaista on mm. alueiden välisen nuorisotyöverkoston vahvistaminen.

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje