Ideoita euroille -kampanja etenee

Ideoita euroille -kampanjan ensimmäinen vaihe toteutettiin maalis-toukokuussa 2021. Kampanjassa alueen asukkaat ideoivat millainen Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven tulisi olla tulevaisuudessa. Kampanjaan jätettiin yhteensä yli 180 ideaa tai ideakokonaisuutta ja niitä peukutettiin lähes 4600 kertaa. Tästä aktiivisuudesta suuri kiitos teille alueemme asukkaat ja toimijat!

Ideoita euroille -kampanjan tulokset on esitelty kuntajohdoille ja ne ovat käytettävissä kuntien omien strategioiden laadinnassa.

Kehittämisillat Jalasjärvellä ja Seinäjoella

Jalasjärvellä eniten kannatusta sai Lamminjärven alueen kehittäminen. Kevään 2022 aikana järjestettiin kaksi kehittämistilaisuutta, jossa suunniteltiin kehittämisen jatkoa. Kurikan kaupunki on hakemassa kehittämishanketta kehittämisen eteenpäin viemiseksi.

Seinäjoella eniten ideoita ja peukutuksia tuli Kalajärven alueen kehittämiselle, mikä onkin paikkakunnan helmi. Keväällä 2022 järjestetty kehittämistilaisuus keräsi paikalle paljon kiinnostuneita ja kehittämistä viedään eteenpäin paikallisten toimijoiden kesken.

Ilmajoella eniten peukkuja sai ulkokuntosali. Ideaa vie eteenpäin Ilmajoen nuorisovaltuusto.

Kehittäminen ja ideointi liittyvät strategian tekoon

Kampanja ja kehittämisillat liittyvät Liiverin seuraavan toimintakauden strategian tekoon, jonka ensimmäinen vaihe on nyt takana. Haemme uutta rahapottia ja Leader-ryhmästatusta uudelle ohjelmakaudelle kaksivaiheisen haun kautta. Liiveri sai hyvän palautteen haun ensimmäisestä vaiheesta, jossa kuvattiin sitä, miten toimimme ja millaisia tarpeita alueellamme on paikallisen kehittämisen näkökulmasta. Sen pohjalta on hyvä jatkaa haun toiseen vaiheeseen, joka kestää kevään 2022. Silloin laadimme varsinaisen kehittämisstrategian vuosille 2023–27. Laaditun strategian laatuun vaikuttaa se, miten hyvin saamme asukkaita mukaan strategian tekoon. Laatu puolestaan vaikuttaa saatavan rahapotin määrään.

Strategian laadintaan tarvitsemme jälleen teidän asukkaiden ja toimijoiden aktiivista osallistumista, jotta saamme kirjattua tärkeät kehittämiskohteet suunnitelmaan ja niiden toteuttamiseen mahdollisimman hyvän rahoituksen!

 

Näillä videoilla haettiin ideoita maalis-toukokuussa 2021.

 

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje