Kustannusmallit

Hakuvaiheessa hankkeelle valitaan kustannusmalli. Kustannusmalli vaikuttaa muun muassa siihen, miten hankkeen maksuhakemukset laaditaan, mitä liitteitä maksuhakemuksiin tarvitaan, miten monessa erässä tuki maksetaan ja voiko hankkeen sisältöön hakea muutoksia. Kustannusmallia valittaessa huomioon otettavia tekijöitä ovat muun muassa hankkeen kustannusrakenne, kesto ja toteuttamisen riskit. Jos kyseessä on yhteishanke, jossa on tuensiirtoa, pitää kaikilla osatoteuttajilla olla sama kustannusmalli. Valittua kustannusmallia ei voi muuttaa hankkeen aikana. 

Kustannusperusteinen malli

Kustannusperusteinen malli eli korvaus todellisista hyväksytyistä kustannuksista on samanlainen kuin ohjelmakauden 2007–2013 maksuhakemuskäytäntö. Maksuhakemukseen liitetään laskukopiot, maksutositteet, kirjanpidon otteet ja muut tarvittavat asiakirjat. Tämän kustannusmallin hankkeissa on mahdollista hakea muutosta hankkeen sisältöön hankkeen aikana.

Prosenttimääräinen kustannusmalli (Flat rate)

Flat rate on suositeltava kustannusmalli hankkeissa, joissa palkkauskulujen osuus kokonaiskustannuksista on merkittävä. Tässä mallissa kustannukset jaetaan välillisiin ja välittömiin kustannuksiin. Hankkeen hakuvaiheessa vain välittömät kustannukset eritellään tukihakemuksessa. Välillisten kustannusten euromäärä määräytyy hankkeen palkkauskulujen perusteella. Tarkemman määrittelyn näet liitteestä Flat rate. Tässäkin kustannusmallissa hankkeen sisältöön voi hakea muutosta hankkeen aikana. Flat rate -kustannusmallia ei voi käyttää investointihankkeissa.

Kertakorvaus (Lump sum)

Kertakorvaus on yksinkertaisin kustannusmalli ja helpoin maksunhakuvaiheessa, mutta se vaatii kaikkein huolellisimman etukäteissuunnittelun. Hankkeen sisältö lyödään lukkoon tukipäätösvaiheessa, eikä korjauksia sisältöön voi myöhemmin tehdä. Vain toteutusaikaan voi hakea jatkoa. Tässäkin kustannusmallissa maksua haetaan erillisillä maksuhakemuksilla, mutta maksuerät on kytketty hankkeen osien valmistumiseen siten kuin tukipäätöksessä on määritelty. Maksuhakemuksessa ei tarvita esimerkiksi laskukopioita, tiliotekopioita eikä kirjanpidon otetta. Kertakorvaus-mallilla toteutettavan hankkeen enimmäiskoko on 80 000 € (= tuen määrä). Maksueriä voi olla enintään kolme.

Talkootyö eri kustannusmalleissa

Kaikissa kustannusmalleissa talkootyö todennetaan maksuvaiheessa samalla tavalla. Maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan talkootyöpäiväkirjat.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje