Koulutus ja tiedonvälitys

Koulutushankkeet

Koulutushankkeet lisäävät osaamista, toiminta- ja yhteistyövalmiuksia sekä välittävät tietoa esimerkiksi uusista menetelmistä ja teknologioista. Koulutushankkeen kohderyhmänä voivat olla vaikkapa viljelijät, metsänomistajat, maaseudun yrittäjät tai kylien asukkaat. Koulutushankkeissa hakijana voi olla yhteisö tai säätiö, esimerkiksi kunta, oppilaitos tai yhdistys. Tuen edellytyksenä on, että koulutushankkeessa on hankkeen laatuun ja laajuuteen nähden ammattitaitoinen kouluttaja tai toteuttaja.

Koulutus on pääsääntöisesti ryhmille suunnattavaa monimuotokoulutusta. Koulutuksen on oltava laajuudeltaan vähintään 20 x 45 minuuttia oppilasta kohden. Koulutushankkeen enimmäislaajuutena voidaan pitää opintokokonaisuutta, joka vastaa 45 opintopistettä. Koulutus voidaan antaa yhdessä tai useammassa jaksossa, joko etä- tai lähiopetuksena. Jopa puolet koulutuksesta voidaan toteuttaa vierailuina tiloilla, kiinteistöillä, yrityksissä tai muissa vastaavissa tiloissa. Lähtökohtana on koulutushankkeen avoimuus. Koulutushankkeissa ei anneta etua tietyille yrityksille.

Tiedonvälitys- ja esittelyhankkeet

Tiedonvälityshankkeena voidaan tukea esittelytoimintaa tai muuta sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoimintaa olennaisesti parantavista menetelmistä. Tämän lisäksi voidaan tukea sellaisia hankkeita, joissa välitetään energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta yrityksille tai alueen asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille. Tällaisella tiedonvälityshankkeella ei ole kesto- eikä laajuusvaatimuksia. Olennaista tiedonvälityshankkeen luonteelle on olemassa olevan tiedon levittäminen, ei uuden tiedon luominen. Tiedonvälityshankkeessa ei myöskään voida antaa yrityskohtaista koulutusta.

Tuen määrä koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeen ohjeellinen tukimaksimi on  80 000 € ja tukiprosentti 70–100 %. Koulutus- ja kehittämishankkeissa talkootyö ei kelpaa kustannukseksi eikä osaksi rahoitusta.  Mikäli koulutus on kohdistettu yrityksille, tulee tarkasteltavaksi yrityskohtainen De minimis-tuen kertyminen.

Valintakriteerit ja haku

Liiverin hallitus arvioi hankehakemuksia valintakriteerien perusteella. Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkuva.

Lisätietoja

Heräsikö kysymyksiä tai syntyikö koulutusideoita? Liiverin suunnittelija Telle Lemetyinen (040 579 0615) neuvoo koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin liittyvissä asioissa.

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje