Kehittäminen

Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa voidaan esimerkiksi suunnitella ja kehittää asukkaiden palveluja, kehittää kyliä ja tuoda sinne toimintaa tai edistää paikallista kulttuuria. Liiveri rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, jotka ovat välineitä jonkun uuden idean toteuttamiseksi. Kehittämishankkeiden avulla ei voi ylläpitää yhdistysten normaalia toimintaa.

Hankkeen suuruus ja tuen määrä

Hankkeen minimikoko on 6 000€ (budjetti).

Maksettavan tuen ohjeellinen enimmäismäärä on 80 000 €.  Jos hankkeelle haetaan 90 % tukea, niin hankkeen kokonaisbudjetti voi tälloin olla maksimissaan vajaa 89 000 €. Loppuosa eli 10 % on hakijan omaa, yksityistä rahoitusosuutta. Hakija voi esittää minimivaatimusta suurempaa yksityisen rahoituksen osuutta hankkeelle.

Yksityisestä rahoituksessa enintään 100 % voi olla talkootyötä, mikäli suunnitelma talkootyöstä on esitetty hankehakemuksen yhteydessä. Talkootyön hinta on 15 €/ihmistyötunti ja 30 €/konetyötunti, ja se kohdennetaan hankkeelle talkootyöpäiväkirjan mukaan.

Hankkeen kesto

Hankkeen enimmäispituus on kolme vuotta.

Valintakriteerit ja haku

Liiverin hallitus arvioi hankehakemukset valintakriteerien perusteella. Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkuva.

Lisätietoja

Yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin liittyvissä ideoissa ja kysymyksissä ota yhteyttä suunnittelija Telle Lemetyiseen (040 579 0615).

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje