Investointi

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja palveluita. Tuella voidaan hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötaloja tai hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja kalustoa tai tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä. Yleishyödyllistä investointihanketta voi hakea sekä Liiveristä että ELY:stä. Pääosin investointihankkeet haetaan ELY-keskuksesta.

Ely-keskuksen rahoittamat investointihankkeet

ELY-keskuksesta haettaessa yleishyödyllisen investoinnin julkinen tuki on 75 %, josta kuntarahan osuus on 20 %. Hakijan on itse haettava kuntaraha. ELY:stä haettavien investointien tulee toteuttaa Etelä-Pohjanmaan alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa ja niiden valinnassa käytetään ELY-keskuksen asettamia valintakriteerejä

Liiverin rahoittamat investointihankkeet

Liiveri rahoittaa yleishyödyllisiä investointihankkeita vain silloin, kun investointiin liittyy kehittämistä tai se on muuten Leader-tyyppinen eli uutuusarvoltaan merkittävä. Liiverin tuki on 65 %. Erillistä kuntarahaa Liiveristä haettavaan investointihankkeeseen ei tarvita. Liiveristä haettavien investointien tulee toteuttaa hankkeille asetut valintakriteerit

Talkootyö

Molemmissa vaihtoehdoissa yksityisestä rahoituksesta maksimissaan 100 % voi olla talkootyötä, mikäli suunnitelma talkootyöstä on esitetty hakemuksen yhteydessä. Talkootyön hinta on 15 €/ihmistyötunti ja 30 €/konetyötunti, ja se kohdennetaan hankkeelle talkootyöpäiväkirjan mukaan.

Haku 

Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakuaika on jatkuva.

Lisätietoja

Liiveristä saa apua hakee tukea sitten ELY-keskuksesta tai Liiveristä. Hankeasioissa neuvovat kyläasiamies Irma Kortesuo (050 551 0797) ja  suunnittelija Telle Lemetyinen (040 579 0615).

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje