Hanketuki

Kauden 2014-2022 haku on päättynyt ja tällä hetkellä rahoitusta ei myönnetä. Kauden 2023-2027 haut käynnistyvät keväällä 2023. Tukimuodot tulevat vähän muuttumaan.

Kuka voi hakea hanketta?

  • Hankehakijana voi olla yhteisö tai säätiö: Esimerkiksi kyläyhdistys, maamiesseura, liikuntaseura, vanhempainyhdistys, metsästysseura, kunta tai oppilaitos.
  • Yhteisö toimii Seinäjoella, Ilmajoella tai Jalasjärvellä. Seinäjoen keskusalue on rajattu pois tukien piiristä (kartta, pdf).  Pois rajattu alue rajautuu Pohjan valtatien (67) ja Vaasa-Jyväskylä valtatien (18) risteyksestä Pohjan valtatietä pitkin kääntyen Suupohjan tielle, josta kiertoliittymän kautta Jouppilantielle jatkuen Huhtalantietä pitkin Koskenalantien risteykseen kääntyen Kivistöntielle, joka jatkuu Seinäjoki-Tampere radan ylikulkusillalle. Tämän jälkeen alue rajautuu Seinäjoki-Tampere radan, Itäisen ohikulkutien sekä Vaasa-Jyväskylä valtatien väliselle alueelle.

Mihin tarkoitukseen?

Yhteisö voi hakea rahoitusta:

Lisäksi Liiveri myöntää rahoitusta nuorten omiin projekteihin (ks. nuoriso-Leaderin hakuohjeet).

Kuinka kauan hanke voi kestää?

Hanke voi kestää maksimissaan kolme vuotta. Sen sijaan alarajaa ei toteutusajalle ole. 

Kuinka paljon?

Rahoitusta voi hakea 5 000 - 80 000 €.

Pienempiä hankkeita rahoitetaan vain hankeryppäinä eli niin sanottuina teemahankkeina. Teemahankkeilla on erikseen määriteltävät hakuajat, joista ilmoitetaan Liiverin nettisivuilla.

Kustannusmalli

Hakuvaiheessa hankkeelle valitaan kustannusmalli. Liiverin henkilökunta neuvoo kustannusmallin valinnassa.

Hakuaika

Hankehakemuksen voi jättää milloin tahansa. 

Hanketukien valintakriteerit

Liiverin hallitus kokoontuu kuukausittain arvioimaan hakemuksia valintakriteerien perusteella. Lisäksi edellytetään, että hakemus on Manner-Suomen maaseutuohjelmaan soveltuva ja se täyttää laillisuusvaatimukset. Ohjelmaa ei sinun kuitenkaan tarvitse tuntea, sillä tässä asiassa auttaa Liiverin henkilöstö. 

Miten haen?

Hankehaku tapahtuu ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Ohjeita hakemuksen täyttöön saat Liiverin henkilökunnalta.

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje