Hanketuen maksu

Maksunhaun ajankohta ja hakutapa

Tuen maksun edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena olevat toimet on toteutettu, laskut maksettu ja kulut on kirjattu hakijan kirjanpitoon. Maksua on haettava vähintään kerran vuodessa. Viimeinen maksuhakemus on tehtävä neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Maksua haetaan erillisellä maksuhakemuksella.

Maksuerät

Kustannusperusteisessa ja Flat-rate -kustannusmallissa maksuerän suuruus perustuu maksuhakemuksessa esitettyihin hyväksyttäviin toteutuneisiin kustannuksiin. Tuki maksetaan tukipäätöksen tukiprosentin mukaisesti. Kehittämishankkeissa maksuerien määrä voi olla enintään neljä erää vuodessa. Investointihankkeissa voi olla yhteensä enintään kuusi maksuerää. Viimeisen erän suuruus tulee olla vähintään 20 % tuen määrästä.

Maksunhakemuksen liitteet

Tavallisimmin maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan kirjanpidon ote, kopiot laskuista ja kopiot maksutositteista sekä muita hanketyypistä riippuvia liitteitä. 

Ennakko

Yhdistykset voivat hakea tuen ennakkomaksua tukipäätöksen saamisen jälkeen. Ennakonmaksu on harkinnanvaraista.

Ennakko voi olla enintään 20 % myönnetyn tuen määrästä. Ennakkohakemukseen ei sisällytetä kuitteja tai muita hankkeen toteutumiseen liittyviä asiakirjoja, mutta hakemus pitää perustella (muun muassa hakijan tulot ja varallisuus, riski hankkeen toteutumatta jäämiselle). Viranomainen voi edellyttää vakuuden asettamista. Ennakon lyhentäminen alkaa heti tuen ensimmäisestä maksuerästä. Maksuerien lukumäärää laskettaessa ennakko luetaan yhdeksi maksueräksi.

Lisätietoja

Hankkeiden maksuhakemuksiin liittyviin kysymyksiin vastaavat taloussuunnittelija Raija Ojaniemi (040 176 0862) tai suunnittelija Telle Lemetyinen (040 579 0615).

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje