Liiverin kv-mahdollisuudet

Kokemusten vaihtaminen kansainvälisesti ja kansallisesti eri alueiden välillä tuo uusia ideoita ja näkemyksiä kehittämiseen ja oman ympäristön huomaamiseen. Kansainvälistyä voi esimerkiksi omalla kansainvälisyyshankkeella, jossa on vähintään kaksi kumppania ja jossa tehdään sekä yhteisiä että paikallisia toimia. Tietoa kv-hankkeiden hausta saat täältä.

Liiveri on osa eurooppalaista Leader-verkostoa, jossa on mukana noin 2 000 Leader-ryhmää kaikista EU-maista. Eurooppalainen maaseutuverkosto on koonnut tietoa ryhmistä yhteen. Kv-kumppanien etsinnässä saat ryhmiin yhteyden myös Liiverin kautta.

Varsinaisten kansainvälisten hankkeiden lisäksi myös ns. matalan kynnyksen kansainvälisyys esim. vierailut ja vastavierailut ovat arvokkaita.

Liiveri mahdollistaa matalan kynnyksen kansainvälistymistä omilla toimillaan. Liiveri on mukana kahdessa Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hankkeessa, joissa molemmissa on mahdollista lähettää alueen toimijoita opinto- ja tutustumismatkoille.

EVOLAQ

EVOLAQ-hankkeella vaihdetaan kokemuksia vapaaehtoistyöstä ja sen kehittämisestä seitsemän EU-maan kesken. Hankkeen toteutusaika on 01.02.2016–31.01.2018. EVOLAQ-hankkeen päätoimi on opintomatkat eri maihin.

Opintomatkat:

  • Linz, Itävalta – aloitustilaisuus, 1.–3.3.2016
  • Norrköping, Ruotsi – teemoina nuoret, maahanmuuttajat, vammaiset, 30.5.–2.6.2016
  • Pforzheim, Saksa – teemana ikäihmiset, 24.–27.10.2016
  • Dubrovnik, Kroatia – teemana nuoret, 21.–24.11.2016
  • Daugavpils, Latvia – teemana eri kansallisuuksien yhteiselo 14.–16.3.2017
  • Ilmajoki tai Seinäjoki, Suomi – teemana kylien vapaaehtoistyö, 10.–12.4.2017
  • Collecchio, Italia – vapaaehtoistyön juhla, 11.–14.5.2017
  • Skövde, Ruotsi – teemana nuoret 19.–21.9.2017
  • Cervia, Italia – seurantatilaisuus, 12.–14.12.2017

Hankkeen kehittäjäryhmä

EVOLAQ-opintomatkoilta saatujen oppien levittämiseksi on paikallisesti perustettu oma kehittäjäryhmä. Siihen kuuluvat edustajat Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseuroista, Järvirannan kyläyhdistyksestä, Nopankylän kyläyhdistyksestä, JIKKYstä, MLL Ilmajoesta, MLL Etelä-Pohjanmaasta, Selmusta, Seinäjoen kaupungilta, Lakeuden Elämysliikunnasta ja Lakeuden ladusta. Ryhmä kokoontuu opintomatkojen jälkeen. Ryhmä on avoin muillekin vapaaehtoistyön kehittämisestä kiinnostuneille.

WITHEU

Toisella Kansalaisten Eurooppa -ohjelman hankkeella eli WITHEU-hankkeella  verkoistoidaan käsityöläisiä ja vähennetään euroskeptisyyttä. Hanke toteutettiin syksyllä 2016 messumatkana Italiaan.  Matkalle osallistui Liiverin alueen neljä design-alan yrittäjää ja toimijaa.

Tulossa

Liiveri valmistelee yhteistyöhanketta ruotsalaisen Leader Östraskaraborgin kanssa. Sen hankkeen vaihtomahdollisuuksista ja muusta toiminnasta kerrotaan lisää hankkeen käynnistyttyä vuonna 2017.


 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje