Ajankohtaista

06.06.2017

Liiveri ja kunta osallisuuden ja elinvoiman asialla

  • 0

Kuluva vuosi on juhlavuosi monella tapaa. Juhlimme 100-vuotiasta isänmaatamme, ja Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiverin perustamisesta tulee kuluneeksi 20 vuotta. Tuohon kahteen vuosikymmeneen mahtuu huikea määrä kotiseudun kehityksen eteen tehtyä työtä. Korkein kiitos ja arvonanto Suomen itsenäisyyden säilyttäneille sukupolville on voimakas elinvoiman säilyttävä kotiseututyö ja aktiivinen tulevaisuuteen fokusoitunut maaseudun kehitystyö.Olen saanut toimia Liiverin hallituksen jäsenenä keväästä 2014 lähtien. Hallitus on käsitellyt tuona aikana satamäärin erilaisia yritystukihakemuksia, yleishyödyllisiä investointihankehakemuksia ja kehittämis- sekä teemahankehakemuksia yhdistykselle lakisääteisesti kuuluvien asioiden lisäksi. Näiden päätösten vaikutuksia on etuoikeus seurata. Kasvavat yritykset lisäävät liikevaihtoaan ja palkkaavat lisää henkilökuntaa. Kylät investoivat ja rakentavat talkootyöllä yhteisiä uusia tiloja ja korjaavat vanhaa. Nuoret ovat aktivoituneet parantamaan harrastusmahdollisuuksiaan. Jopa strategiassamme yhdeksi kehittämiskohteeksi nostettu kansainvälisyys on mahdollistunut kansainvälisten hankkeitten kautta.

Leader-ryhmien yhteiskokoukset ovat tuoneet vertaistuen ja ymmärryksen Leader-toiminnan laajempaan vaikuttavuuteen toisten ryhmien toimintaan perehtymisen myötä. Kuuluminen Kylille-hankkeen ohjausryhmään hätkähdyttää joka kerta - yhteishankkeen ohjausryhmän kokouksissa esittäytyy kylillä ihmisten parissa tapahtuva toiminta koko laajuudessaan.

Kuntahistorian suuri murros

Tässä kuussa alkoi työni neljännellä valtuustokaudella kunnallispolitiikassa. Yhteistä kunnalliselle päätöksenteolle ja Liiverin hallitustyöskentelylle on pyrkimys yhteiseen hyvään. Rakennamme tulevaisuutta turvaamalla taloudellisesti kestävät ratkaisut ja rohkaisemalla investoimaan tulevaisuuteen. Sekä kunnallisessa päätöksenteossa että Liiverin hallitustyöskentelyssä tärkein asiakirja on yhdessä hyväksyttyyn toiminnan päämäärään pääsemiseksi laadittu strategia. Yhteinen päämäärä, yhteinen tahtotila ja yhdessä sovitut keinot ovat oivat työkalut strategian toteuttamiselle. Kun matkan päämäärä on selkeä, voidaan keskittyä matkan tekoon sillä risteyksiä, kiviä ja kuoppia kyllä riittää hankaloittamaan matkan tekoa. Strategia on kartta, mistä voidaan aina välillä tarkistaa ollaanko matkalla oikeaan suuntaan.

Nyt alkavalla valtuustokaudella tullaan kohtaamaan kuntahistorian suuri murros. Käynnissä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen valmistelu, jossa osa kuntien tehtävistä siirtyy maakuntahallintoon 1.1.2019 alkaen. Kuntien tehtävät vähenevät, kun sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastuslaitos siirtyvät osaksi maakuntahallintoa. Kunnan tehtävien joukosta nousee tärkeäksi elinvoiman kehittäminen, kehittämispalvelut, työllisyyspalvelut, edunvalvonta, kansainvälisyys, viestintä ja erilaiset tapahtumat.

Seinäjoen kaupunki on varautunut tulevaan organisaatiouudistuksella, jossa näiden tehtävien hoitaminen annetaan elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle. Nämä kaikki ovat keskeisiä asioita myös Leader-työssä. Meidän on rakennettava keskustelufoorumi työkaluksi Seinäjoen kaupungin uuden elinvoimalautakunnan ja Liiverin hallituksen välille. Myös Ilmajoella ja Kurikassa on varmasti vastaavia muutoksia ja tarpeita.

Aktiivisia kuntalaisia tarvitaan

Liiverissä tunnetaan kylät ja niiden tarpeet. Olen miettinyt, voisiko kunta auttaa kylien hankkeissa vaikeaa hankehakemusten kirjoittamista ym. paperityötä työntekijäpanoksella. Tulevaisuuden kansalaisyhteiskunta rikkoo rajoja. Voisiko tulevaisuuden kunnassa olla foorumi, jossa kylien edustajat, kunnan työntekijä ja Liiverin työntekijä kolmikannan mukaan ja yhdessä tuumin, miettisivät konkreettisia toimenpiteitä ja rahoitusmahdollisuuksia kylien kehittämiseksi ja kylissä toimivien yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kartoittamaan uutta yritystoiminnan tarvetta? Tuleva maakuntauudistus tarjoaa varmasti kylien hyvinvointiyrittäjille markkinamahdollisuuden.

Maailma on monimutkaistunut ja aktiivisia kuntalaisia tarvitaan tulevaisuudessa turvallisuuden, varautumisen, digitaalisten palveluiden ja viestinnän sekä erilaisten kansalaistaitojen asiantuntijoina kylillä auttamassa ja opastamassa. Ehkäpä nämä ajatukset muotoutuvat tulevaisuudessa kehittämishankkeiksi tai uudeksi yritystoiminnaksi.

Katson yhteiskuntamme maatalousyrittäjän, yhdistystoimijan, kuntapäättäjän ja Liiverin hallituksen jäsenen näkökulmista ja olen nähnyt miten paljon Leader-työllä on Etelä-Pohjanmaalla saatu aikaan. Ennakkoluulottomuus ja tulevaisuudenusko yhdistää päättäjiä tänään kuten silloin 20 vuotta sitten kun Leader-toimintaa täällä aloitettiin. Kiitos ja hyvää juhlavuotta!

Mervi Mäenpää

Kommentit

Kommentoi

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje