Ajankohtaista

17.05.2022

Mukula kannustaa tekemään yhdessä

  • 0

Mukula-tapahtuma järjestettiin Jalasjärvellä pitkän tauon jälkeen viime elokuussa. Yhteisöllisyydellä ja yhdessä tekemisellä on pitkät perinteet Mukulan historiassa ja uudet järjestäjät halusivat jatkaa samalla hyväksi havaitulla linjalla osallistamalla järjestämiseen mukaan paikallisia tahoja. Tapahtuma tullaan järjestämään myös tänä vuonna.

Aikoinaan Mukula-tapahtuma on ollut valtakunnallisestikin merkittävä lastenkulttuurin edelläkävijä ja parhaimmillaan tapahtumassa on ollut jopa 10 000 kävijää. Tapahtumaa on järjestetty 80- ja 90-luvuilla ja kahdesti 2000-luvun alussa. Keväällä 2020 Mukula ry:n toiminnassa mukana ollut Sanna Pihlaja innostui tapahtuman järjestämisestä. Kun Päivi Oksanen kuuli ajatuksesta ensimmäisen kerran, oli hän heti valmis lähtemään mukaan tuottamaan tapahtumaa. Koska muilla Mukula ry:n toimijoilla oli aikaisempaa hankekokemusta, syntyi nopeasti ajatus siitä, että tapahtuman herättämisen tueksi haettaisiin Leader-hanketta Liiveristä.

- Kulttuuria Mukuloille -hankkeessa tarkoituksena on luoda yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja osallistaa, sytyttää harrastekipinä ja saada lapset toteuttamaan itseään sekä luoda perheille mukavaa yhdessäoloa lasten ehdoilla, Pihlaja ja Oksanen kertovat.

Hankkeen toteutusaikaa on syksyyn 2022 asti. Hankkeeseen kuuluu lasten toiveiden mukaan valittujen työpajojen järjestäminen, Mukula-Stage, jolle lapset pääsevät esiintymään, Mukula-teatteri ja katutaidereitin tekeminen. Suurin osa tapahtumista painottuu elokuun Mukula-viikolle. Tapahtumaviikko huipentuu koko perheen festivaaliviikonloppuun.

- Aluksi lapsille teetettiin kysely työpajojen teemoista. Toivotuimmiksi aiheiksi nousivat kuvataide, parkour, kuvaaminen, sirkus, skeittaus ja scoottaus. Kysymällä ja toteuttamalla lasten toiveita, pystymme lisäämään lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta yhteisössä, Oksanen kertoo.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu paikallisten toimijoiden osallistaminen mukaan järjestämään lapsille toimintaa Mukula-viikolle. Samalla lapsilla on mahdollisuus päästä kattavasti tutustumaan esimerkiksi alueen harrastusmahdollisuuksiin ja löytää innostus omannäköiseen tekemiseen.

 

Mukula-teatteri

Maaliskuusta asti harjoiteltu Mukula-teatterin näytelmä sai ensi-iltansa Mukula-viikolla elokuussa 2021. Kuvat Mukula ry / Suvi Haapalahti.

Tällä hetkellä järjestäjien katseet ovat tulevan kesän tapahtumassa. Mukula-teatterin harjoitukset alkoivat vuoden alussa, tapahtuman pääesiintyjät on valittu ja tapahtumaviikon ohjelma on alkanut muodostumaan.

- Juuri nyt etsimme tahoja mukaan toteuttamaan oheisohjelmaa tapahtumaviikolle. Nyt on hyvä mahdollisuus tuoda esiin alueen aktiivisuutta ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia, Oksanen kannustaa.

Mukula-viikolla Jalasjärven keskustassa sijaitsevalla Hirsipirtillä järjestetään taidenäyttely, jossa on esillä tulevan kesän aikana taidetyöpajoissa tehtyjä teoksia. Lisäksi taidenäyttelyn yhteydessä järjestetään erilaisia työpajoja.

- Hirsipirtin työpajatarjonta näyttää tänä vuonna tosi monipuoliselta. Luvassa on ainakin askartelua, lettityöpaja, Legoja, kissoja ja ehkäpä myös leivontaan ja kalastukseen liittyvää tekemistä, Pihlaja kertoo. Työpajoissa avustaa tänäkin vuonna Jalasjärven 4H:n palkkaamia nuoria, Pihlaja jatkaa.

Mukulassa halutaan korostaa yhdessä tekemistä.

- Kaikille tahoille ja jokaiselle yksityishenkilöille löytyy varmasti tekemistä tapahtuman valmisteluista, jos haluaa tulla mukaan tekemään iloista lastentapahtumaa. Yhdessä tekeminen tuo yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta, joiden tarve viime aikoina on korostunut entisestään, Oksanen ja Pihlaja toteavat.

 

 

0 kommenttia
17.05.2022

Paikalliset asiantuntijoina alueen kehittämisessä

  • 0

Liiverissä tehdään tällä hetkellä täysillä strategiaa vuosille 2023–2027. Hyvän paikallisen strategian tekeminen on tärkeää, jotta seuraavan kauden rahoitus osataan suunnata juuri niihin kohteisiin, joita meidän alueellamme halutaan kehittää. Liiveri osallistaa paikallisia ihmisiä strategien tekoon, sillä heillä on paras tieto siitä, millaisia toimenpiteitä alueen viihtyvyyden ja elinkeinotoiminnan kehittämiseksi tulisi tehdä, ja mihin he ovat itse valmiita sitoutumaan.

Keväällä 2022 koottiin neljä asiantuntijaryhmää: kylät, yrittäjyys, nuoret sekä vapaa-aika ja harrastukset. Ryhmätyöskentelyn ansiosta strategiaan saatiin arvokasta tietoa siitä, millaisia toimenpiteitä ja mitä muutoksia tarvitaan, jotta alueemme elinvoimaisuus pysyy ja paranoo seuraavan viiden vuoden aikana. Työryhmät koottiin alueelta Liiverin laajoja verkostoja hyödyntäen. Ryhmissä oli 10–20 jäsentä ja ryhmien puheenjohtajina toimi neljä Liiverin hallituksen jäsentä. Kylät-työryhmän puheenjohtajana Matti Koivuluoma, Yrittäjyys-työryhmän puheenjohtajana Pia Rita-Luopa, Nuoret-työryhmän puheenjohtaja Liiverin hallituksen varajäsen ja nuorisojaoston jäsen Outi Mänty ja Vapaa-aika ja harrastukset -työryhmän puheenjohtajana Päivi Alaniska.

Ryhmät kokoontuivat kaksi kertaa. Kolmannella kerralla kaikki ryhmät kokoontuivat yhteiseen strategiatilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan oman ja muiden ryhmien tuloksista. Päätöstilaisuussa äänestettiin strategian nimestä ja eniten ääniä sai vaihtoehto Juuret ja siivet, joka valittiin tulevan kauden strategian nimeksi.

Tilaisuudessa asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajat esittelivät työryhmätyöskentelyn tulokset ja tekivät nostoja työryhmässä käydyistä keskusteluista. Puheissa korostui se, että Liiverin toiminnan tulee jatkossakin olla lähellä ja hankkeisiin tulee olla saatavilla matalan kynnyksen tukea. Liiveri nähdään tahona, johon on helppo olla yhteydessä. Viestintään tulee panostaa entistä enemmän, jotta kohde- ja sidosryhmillä on tietoa siitä, missä tilanteissa Liiverin puoleen kannattaa kääntyä.

Tulevalla kaudelle toivottiin esimerkiksi teemoitettuja hankehakuja, sateenvarjohankkeita ja apua kansainvälistymisen ensiaskeliin. Nykyään yrittäminen on monimuotoista ja Liiverin tulee mahdollistaa kehittyminen hyvin erilaisille toimijoille. Liiveriltä toivotaan myös pitkäjänteistä kehittämisen kumppanuutta.

Alueellisia rajoja halutaan häivyttää ja lisäksi yhteistyötä halutaan lisätä samalla alalla olevien kesken. Tärkeäksi koetaan myös maallemuuton tukeminen, etätyön mahdollistaminen, nuorten ja nuorten perheiden saaminen mukaan kylien ja yhteisöjen toimintaan sekä kylätalojen kunnossapito. Nuorten mielestä on tärkeää, että heillä on turvallisia paikkoja vapaa-ajan viettämiseen ja turvallisia aikuisia mukana arjessa.

Suuri kiitos vielä jokaiselle työryhmiin osallistuneelle. Strategian laatiminen jatkuu Liiverissä vielä kesäkuuhun saakka. Sen jälkeen strategia jätetään arvioitavaksi maa- ja metsätalousministeriöön ja jäämme jännittyneinä odottamaan Leader-ryhmäksi valintaa ja rahoituspäätöstä!

0 kommenttia
13.05.2022

Jenna Varjanto on aloittanut Liiverin kesätyöntekijänä

  • 0

Lähenevän kesän tunnistaa vihertyvän maiseman lisäksi siitä, että Liiverin toimisto on saanut uuden kesätyöntekijän.

Olen Jenna Varjanto, tämän vuoden Liiverin kesätyöntekijä. Opiskelen liiketaloutta Seinäjoen ammattikorkeakoulussa toista vuotta. Erikoistun markkinointiin, mutta luen myös digitaalista liiketaloutta sekä johtamista. Lisäksi suoritin tapahtumatuotannon osaaja -tutkinnon viime vuoden aikana. Vapaa-ajalla toimin joukkuevoimisteluvalmentajana. Valmentajan työ on tuonut vuosien varrella valtavasti osaamista. Erityisesti organisointitaitoni ovat kehittyneet.

Alkujani olen lähtöisin Ilmajoelta, mutta jo lukioikäisenä tiesin haluavani muuttaa Seinäjoelle kavereiden ja joukkuevoimisteluharrastuksen perässä. Liiveri oli itselleni entuudestaan tuttu, sillä olen lapsuuteni ja nuoruuteni viettänyt Ilmajoella ja sen lähikunnissa. Alue tarjoaa mahtavia mahdollisuuksia ja on innostava paikka toimia.

Kesätyö Liiverillä on loistava mahdollisuus kehittää itseäni ja päästä tutustumaan oman alan töihin. Työtehtäväni koostuu pääosin Osallistuvat nuoret -hankkeen erilaisista työtehtävistä. Hankkeessa on isona osana elokuussa järjestettävän Youth Camp:n suunnittelu ja toteutus. Lisäksi olen mukana muun muassa SaYouth-hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää nuorten osallistumista päätöksentekoon ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Lupailtu on, että työtehtäväni tulevat olemaan hyvinkin monipuoliset, ja sehän vain sopii!

Odotan innolla mitä tuleva kesä tuo tullessaan. Olen aika menevä kaveri, joten koen että Liiverin monipuoliset työtehtävät ovat kuin tehtyjä minulle! On mahtavaa päästä tekemään töitä näin ammattitaitoisen porukan kanssa.

Lue lisää Osallistuvat nuoret- ja SaYouth-hankkeista.

0 kommenttia
13.05.2022

SaYouth kokoaa nuoria seitsemästä eri maasta

  • 0

Kansainvälinen SaYouth-projekti edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Projektin ensimmäinen opintovierailu Italiaan toteutui 26.–30.4.2022. Matkalle lähtivät Veera Bohjanen Nuva ry:n Pohjanmaan piirin hallituksesta ja Mikko Jokipii Liiverin hallituksesta.

- Kokemuksena SaYouth-opintovierailu oli silmiä avaava ja oli mielenkiintoista tutustua paikalliseen kulttuuriin. Opin paikallisista vapaaehtoisyhdistyksistä ja niiden toiminnasta. Ne olivat hieman erilaisia kuin Suomessa, joten sieltä sai hyviä eväitä mukaan omaan toimintaan Suomessa, Bohjanen kertoo.

Bohjanen toimii Nuva ry:n Pohjanmaan piirin hallituksessa, Pohjanmaan Lukiolaisten hallituksen varapuheenjohtajana sekä Seinäjoen lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajana.

- Oli silmiä avaavaa käydä tutustumassa hyvin erilaisten eurooppalaisten nuorten arkeen ja niihin ongelmiin, jotka olivat hyvin samankaltaisia nuorilla maaseudulla kuin Suomessa. Nuorten ongelmat ovat aina olleet samanlaisia, mutta korona-aika on tietyllä tavalla tehnyt niitä vielä enemmän nähtäväksi. On kasvanut sukupolvi nuoria, jotka eivät ole päässeet kokemusten äärelle samalla tavalla kuin edeltävät sukupolvet, Jokipii kertoo.

Kaikki projektiin osallistuvat osallistujatahot ovat keskenään erilaisia. Mukana on niin kuntia kuin erikokoisia järjestöjä eri puolilta Eurooppaa, eri organisaatioista. Kaikilla on kuitenkin sama tavoite edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa. Verkostoituminen lisää nuorten ja viranomaisten vuoropuhelua paikallistasolta Euroopan tasolle, parantaa demokratiatietämystä sekä edistää kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistyöhön osallistumista.

- Yhtenä tavoitteena tällä hankkeella on olla rakentamassa jonkinlaista sovellusta tai välinettä nuorten vaikuttamisen helpottamiseen sekä nuorten ja viranomaisten ja nuorten ja päättäjien väliseen vaikuttamiseen. Italiassa nähtiin monta hyvää toteutustapaa sille, miten yhteisö on maaseudulla päässyt vaikuttamaan. Ihan samalla tavalla täällä Suomessakin on monta hyvää esimerkkiä siitä, Jokipii kertoo.

- Parasta oli uusien ihmisten, erityisesti paikallisten nuorten tapaaminen ja maittavat ruoat. Suosittelen lämpimästi lähtemistä SaYouth-opintovierailulle! Matka avarsi omaa ajatusmaailmaani ja sain reissusta ikimuistoisia kokemuksia, Bohjanen sanoo.

Vuodelle 2022 on suunniteltu useita kansainvälisiä tapaamisia ja opintomatkoja eri maissa.  Liiveri vastaanottaa joukon kansainvälisiä vieraita 31.8.–3.9.2022. SaYouthiin osallistuminen tarjoaa hyviä mahdollisuuksia luoda kansainvälisiä kontakteja ja edistää nuorten vaikuttamisen keinoja myös meidän alueellamme.

SaYouth tarjoaa Ilmajoen, Jalasjärven ja Seinäjoen alueen nuorille ja nuorten parissa työskenteleville mahdollisuuden oppia uutta ja verkostoitua kansainvälisesti. Jos kansainvälinen yhteistyö ja nuorten vaikuttamisen keinojen edistäminen kiinnostaa, kannattaa tutustua projektiin tarkemmin ja olla rohkeasti yhteydessä Liiveriin.

0 kommenttia
« Edelliset 4
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje