Ajankohtaista

01.11.2022

Valokuitu elinvoiman takeena Kurikassa

  • 0

Kurikan kaupunki haluaa kehittää haja-asutusalueitaan tukemalla niiden huippunopean valokuituverkon rakentamista. Kurikka on ensimmäisenä kuntana Etelä-Pohjanmaalla hyödyntämässä EU:n elpymisvälineen laajakaistarakentamisen tukea. Laajakaistarakentamisen hanke on kilpailutettu E-P:n liitossa ja mahdollinen valokuiturakentaminen alkaisi keväällä 2023.

Kurikassa oltiin ajoissa liikkeellä EU:n tukirahoituksen valmisteluissa. Keväällä 2021 Kurikka ilmoittautui liikenne- ja viestintävirasto Traficomin markkinatutkimukseen, jonka analyysissä selvitettiin tukikelpoiset alueet. Tuen saaminen edellyttää myös kuntaosuutta ja siihen kaupunki on varautunut.

– Valokuituyhteyksien eteen on tehty töitä pitkäjänteisesti. Haluamme mahdollistaa asukkaillemme ja yrityksillemme nopeat ja varmat tietoliikenneyhteydet, sillä ne tulevat kotitalouksille ja yrityksille tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi elinkeinotoiminnan harjoittamisen, sähköisten palveluiden ja etätöiden lisääntyessä. Kurikka haluaa olla tässä edelläkävijä Etelä-Pohjanmaalla, kommentoi Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

Kurikassa on toteutettu useita valokuituhankkeita vuodesta 2018 lähtien. Yhdessä hankkeessa kartoitettiin yritysten ja maatilojen valokuitutarve ja muissa hankkeissa on rakennettu valokuituverkkoja eri alueille. Valokuidun saatavuusaste Kurikan haja-asutusalueilla on valtakunnallisella tasolla eli n. 50%. Tällä hetkellä verkkoja rakennetaan Hirvikylään ja Taivalmaahan.

Vuonna 2021 toteutetun markkinatutkimuksen valmisteluun Kurikka sai apua Leader-ryhmän Vauhtia valokuituun -hankkeesta sekä E-P:n liiton Laajakaistakiihdytys-hankkeesta. Lisäksi Vauhtia valokuituun -hankkeen avulla järjestettiin Kurikan kyliin valokuituinfotilaisuuksia ja valokuitutarvekyselyillä kartoitettiin kylien valokuitutarvetta.

- Näen hankkeessa tehdyt toimet tarpeellisina ja haluan korostaa, että valokuidun tarvetta Etelä-Pohjanmaalla on hyvinkin laajalti. Tähän mennessä valokuituinfotilaisuuksia on pidetty runsas 70 kpl. Valokuitutarvekyselyihin vastanneista n. 2600 kylien asukasta olisi valmis liittymään valokuituverkkoon, kertoo Vauhtia valokuituun -hankkeen tietoverkkoasiantuntija Mikko Ojainväli.

Vauhtia valokuituun -hankkeen avulla pyritään saamaan valokuitua mahdollisimman monen Etelä-Pohjalaisen kotitalouden, maatilan ja yrityksen saataville. Leader Liiverin hallinnoiman hankkeen projektiyöntekijä järjestää valokuituinfotilaisuuksia kylätaloille ja suorittaa valokuitutarvekartoituksia. Hanke päättyy vuoden 2023 alussa.

0 kommenttia
28.10.2022

”Toivon, että kehitystyö jatkuu myös tulevaisuudessa”

  • 0

Yli kymmenen vuoden ajan kyläasiantuntijana toiminut Irma Kortesuo jäi eläkkeelle lokakuun lopussa. Irma ehti toimia Liiverissä neljän eri kylähankkeen vetäjänä.

- Minulle merkityksellistä on ollut kylien välisen ja sisäisen yhteistyön edistäminen. Kylät ovat erilaisia keskenään ja niillä on erilaiset vahvuudet. Parhaimmillaan yhteistyö tarkoittaa sitä, että yhdistetään voimat, opitaan toisilta ja opitaan myös arvostamaan toisia, Irma summaa.

Parasta työssä on ollut yhdessä tekeminen. Se on ollut punainen lanka kaikessa tekemisessä.

- Yhdessä tekeminen on tietynlainen hyvinvointitekijä, se tuo turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, Kortesuo kertoo.

Työ on ollut luovaa ja monipuolista: Kyläasiantuntijana Irma on toteuttanut paljon tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä kylien kanssa, tiedottanut ja neuvonut kyliä esimerkiksi hankehakemusten tekemisessä. Yhteistyötä on tehty myös muiden hankkeiden ja tahojen, kuten kansalaisopistojen, kuntien ja järjestöjen kanssa.

- Olemme järjestäneet koulutuksia ja infotilaisuuksia sekä vieneet kyliin uusia ideoita ja taitoja. Tiedottaminen ja neuvominen on ollut valtavan palkitsevaa, kun on pystynyt konkreettisesti auttamaan hakemuksen tekemisessä ja hanke on mennyt läpi, Irma sanoo.

Kyläasiantuntijana Irma on toiminut myös linkkinä eri organisaatioiden ja kylien välillä. Esimerkiksi SeAMKin, Ruralian ja Sydänpiirin maakunnallisissa hankkeissa Irma on pystynyt auttamaan etsimällä sopivia kyliä mukaan.

Työuran kohokohtia

Kymmenen vuoden ajalle on mahtunut paljon. Perustyö on pysynyt samana, mutta digitaalisuus on tuonut mukanaan uudenlaisia toimintatapoja. Sosiaalisen median kehitys on muuttanut työnkuvaa. Myös kylien ikärakenne on ohjannut toimintaa.

- Avoimet kylät -tapahtuma on ollut itselleni yksi vuoden kohokohdista. Olen saanut olla mukana edistämässä valtakunnallista teemapäivää, jonka avulla kylät ovat saaneet näkyvyyttä omille tapahtumilleen.

Avoimet kylät on Suomen Kylät ry:n organisoima valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään vuosittain kesäkuussa. Irman mielestä Suomen Kylien viestintä on kehittynyt valtavasti vuosien varrella ja siitä on ollut paljon apua myös Irman työssä.

Työuran kohokohtiin mahtuu myös vuosittain järjestettävät Euroopan kulttuuriympäristöpäivät. Ilmajoella järjestettävä Seitsemän sillan kulttuuripyöräily on yksi sen vakiintuneista tapahtumista. Myös Suomen 100-vuotisjuhlavuosi on jäänyt mieleen. Silloin toteutettiin monenlaisia tapahtumia esimerkiksi Yhdessä-teemalla.

Haastaviakin vaiheita on mahtunut vuosien varrelle. Korona pysäytti kaiken ja toi ongelmia kylätaloille, kun juhlat, päivälliset ja näytelmät peruttiin.
- Nyt kun maailma on taas avautunut ja tapahtumia on taas voitu järjestää, on ollut ilo huomata, että ihmiset osallistuvat tapahtumiin. Tällä hetkellä energiakriisi on valtava uhka. Se huolettaa, miten kylätalojen rahat riittävät koronavuosien jälkeen.

Päällimmäisenä Irmalla on mielessään kuitenkin työn hyvät puolet. Toimiminen eri-ikäisten kanssa on ollut avartavaa ja palkitsevaa. Irma laskee, että Liiverissä on ehtinyt olla kahdeksan nuorta joko työharjoittelussa tai kesätöissä Irman työuran aikana.

- Olen nauttinut nuorten kanssa työskentelemisestä. On suuri voimavara, että yhteisössä on erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä.

Nyt yli kymmenen vuoden työtaival Liiverissä tulee päätökseen ja työn merkityksen näkee selvästi.

- Työ on ollut itsenäistä ja luovaa. Olen ollut hyvin kiitollinen, että olen saanut tehdä tätä työtä. Toivon suuresti tämän kehitystyön jatkuvan myös tulevaisuudessa, vaikka omalta osaltani siirrynkin viettämään eläkepäiviä.

Katse tulevaisuuteen

Marraskuusta alkaen Irma aikoo viettää vielä aiempaa enemmän aikaa lastenlasten ja muiden läheisten kanssa, sekä tavata ystäviä säännöllisemmin.

- Suunnitelmissa on myös liikkua ja lukea enemmän ja nauttia asioista, joihin ei ole ollut aikaa niin paljon. Aikaa on varmasti enemmän myös vapaaehtoistyöhön, Irma kertoo.
Koko Liiverin väki kiittää lämpimästi Irmaa kuluneista vuosista ja toivottaa elämäntäyteisiä eläkepäiviä!

Kylille III on Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteinen hanke, jossa työskentelee neljä kylien asiantuntijaa. Hankkeessa tehdään monipuolisesti töitä kylien kehittämiseksi. Kehittämistyön teemoja ovat turvallisuus ja varautuminen, osaaminen, hyvinvoinnin lisääminen sekä kestävyys. Kylille III –hanke jatkuu ensi kesään saakka ja Liiverissä kyläasiantuntijan tehtävissä aloittaa agrologi Anne Palohuhta tammikuussa 2023.

0 kommenttia
27.10.2022

Lisätilalla kasvua asiakaskuntaan

  • 0

Jalasjärven Pentinmäellä sijaitsee autojen, työkoneiden ja moottoripyörien koritöihin erikoistunut yhden hengen yritys, Auto -ja erikoismaalaus J. Rajamäki.

- Yritystoimintaan kuuluu erilaiset peltityöt, oikomiset, ruostekorjaukset, pohjatyöt ja maalaukset. Myös kuvien ja grafiikoiden tekeminen onnistuu, kertoo yrittäjänä toimiva Janne Rajamäki.

Pintakäsittelyä ja autonmaalausta opiskellut Rajamäki aloitti palkkatyön ohessa sivutoimisena yrittäjänä vuonna 2013 ja siirtyi päätoimiseksi yrittäjäksi pari vuotta sen jälkeen. Tarvittavat taidot metallitöiden tekemiseen on karttunut töitä tehdessä.

Muutaman vuoden yritystoiminnan pyörittämisen jälkeen tilat alkoivat tuntua liian pieniltä ja Rajamäki alkoi suunnitella tilojen laajentamista. Rajamäki haki Liiveristä tukea investointiin.

- En ole hyvä numeroiden kanssa, joten haastavinta hakuprosessissa oli numeroiden pyörittely ja esimerkiksi liikevaihdon arviointi seuraavien vuosien ajalle. Kirjanpitäjän kanssa saimme kuitenkin suunnitelman tehtyä.

Uusi halli valmistui vuonna 2018. Haasteita ei juuri ollut ja kaikki meni kuten pitikin. Asiakastöiden tekeminen onnistui rakentamisen aikana vanhoissa tiloissa. Laajennuksen myötä eri työvaiheiden tekeminen helpottui, kun tilaan mahtuu useampi projekti samaan aikaan.

Liikevaihto kasvoi lisätilan rakentamisen myötä, sillä suurempi halli mahdollisti asiakaskunnan laajentamisen raskaaseen kalustoon. Asiakkaita yritykseen tulee koko maakunnan alueelta.

Kehittäminen on jatkunut hallin rakentamisen jälkeenkin. Halliin on asennettu kattosuodattimia, hallin perältä löytyy nyt pöytätasoa ja pesurinurkkaus on päivitetty.

- Päivityksiä tulee koko ajan eri osa-alueille, Rajamäki sanoo.

Rajamäen mukaan laajennus olisi todennäköisesti tehty ilman Liiverin tukeakin, mutta se oli hyvä apu ja helpotti hankkeen toteuttamista.

- Hankkeesta jäi hyvä fiilis, ei ole pahaa sanottavaa. Tekisin hakuprosessin uudestaankin, vaikka numeroiden pyörittäminen meinasikin aiheuttaa itkun, Rajamäki naurahtaa.

0 kommenttia
06.09.2022

Liiveri rohkaisee nuoria kansainvälisyyteen

  • 0

Liiverissä kansainvälisyys nähdään nuoria ja aluetta aktivoivana voimana. Kansainvälinen SaYouth-projekti opintomatkoineen on tarjonnut tänä vuonna useita kansainvälistymismahdollisuuksia alueen nuorille ja nuorten parissa työskenteleville.

- Liiveri on mukana kansainvälisessä SaYouth-hankkeessa, jossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Hankkeen tavoitteita ovat muun muassa nuorten ja viranomaisten keskustelun lisääminen paikallistasolta Euroopan tasolle, Noora Riippi Liiveristä kertoo.

Hankkeen tavoitteisiin päästään kansainvälisten tapaamisten ja opintomatkojen avulla. Näille matkoille otetaan mukaan nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä henkilöitä. Ensimmäinen paikallisseminaari järjestettiin Italiassa huhtikuussa ja toinen kesäkuussa Puolassa. Opintomatkoille Liiveri lähettää kaksi osallistujaa, jotka ovat joko nuoria tai nuorten kanssa työskenteleviä henkilöitä.

- Paikallisiin nuorten vaikuttajaryhmiin, kuten nuorisovaltuustoihin tutustuminen on ollut yksi tärkeä osa opintomatkojen ohjelmaa.

Liiverin oma SaYouth-paikallisseminaari järjestettiin Seinäjoella ja Ilmajoella 31.8.-2.9.2022. Opintomatkan aikana tutustuttiin kuntien nuorisopalveluihin, nuorisovaltuustotoimintaan ja Liiverin Nuorisojaostoon.

- Opintomatkan osallistujat olivat erityisen ihastuneita siihen, miten paljon nuoria ja nuorisotyöntekijöitä arvostetaan Suomessa. Nuorille on paljon erilaisia mahdollisuuksia ja heitä kaivataan mukaan päättämään esimerkiksi yhdistyksiin.

- Voimavaratila Toiska oli monelle opintomatkan kohokohta. Osallistujat olivat vaikuttuneita tavasta, jolla Toiskassa tehdään töitä nuorten parissa inhimillisesti kohdaten, Riippi kertoo.

SaYouth-hankkeessa on mukana toimijoita seitsemästä Euroopan maasta: Italiasta, Kreikasta, Puolasta, Bulgariasta, Saksasta, Suomesta ja Ruotsista. Hanketta hallinnoi ruotsalainen Alen kunta.

Hankkeessa kehitetään vuoropuhelua ja sen kanavia ja toimintatapoja sekä lisätään tietämystä demokraattisista järjestelmistä paikallistasolla ja Euroopan tasolla sekä edistää aktiivista osallistumista kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistyöhön.

0 kommenttia
« Edelliset 4
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje