Ajankohtaista

06.09.2022

Liiveri rohkaisee nuoria kansainvälisyyteen

  • 0

Liiverissä kansainvälisyys nähdään nuoria ja aluetta aktivoivana voimana. Kansainvälinen SaYouth-projekti opintomatkoineen on tarjonnut tänä vuonna useita kansainvälistymismahdollisuuksia alueen nuorille ja nuorten parissa työskenteleville.

- Liiveri on mukana kansainvälisessä SaYouth-hankkeessa, jossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Hankkeen tavoitteita ovat muun muassa nuorten ja viranomaisten keskustelun lisääminen paikallistasolta Euroopan tasolle, Noora Riippi Liiveristä kertoo.

Hankkeen tavoitteisiin päästään kansainvälisten tapaamisten ja opintomatkojen avulla. Näille matkoille otetaan mukaan nuoria ja nuorten kanssa työskenteleviä henkilöitä. Ensimmäinen paikallisseminaari järjestettiin Italiassa huhtikuussa ja toinen kesäkuussa Puolassa. Opintomatkoille Liiveri lähettää kaksi osallistujaa, jotka ovat joko nuoria tai nuorten kanssa työskenteleviä henkilöitä.

- Paikallisiin nuorten vaikuttajaryhmiin, kuten nuorisovaltuustoihin tutustuminen on ollut yksi tärkeä osa opintomatkojen ohjelmaa.

Liiverin oma SaYouth-paikallisseminaari järjestettiin Seinäjoella ja Ilmajoella 31.8.-2.9.2022. Opintomatkan aikana tutustuttiin kuntien nuorisopalveluihin, nuorisovaltuustotoimintaan ja Liiverin Nuorisojaostoon.

- Opintomatkan osallistujat olivat erityisen ihastuneita siihen, miten paljon nuoria ja nuorisotyöntekijöitä arvostetaan Suomessa. Nuorille on paljon erilaisia mahdollisuuksia ja heitä kaivataan mukaan päättämään esimerkiksi yhdistyksiin.

- Voimavaratila Toiska oli monelle opintomatkan kohokohta. Osallistujat olivat vaikuttuneita tavasta, jolla Toiskassa tehdään töitä nuorten parissa inhimillisesti kohdaten, Riippi kertoo.

SaYouth-hankkeessa on mukana toimijoita seitsemästä Euroopan maasta: Italiasta, Kreikasta, Puolasta, Bulgariasta, Saksasta, Suomesta ja Ruotsista. Hanketta hallinnoi ruotsalainen Alen kunta.

Hankkeessa kehitetään vuoropuhelua ja sen kanavia ja toimintatapoja sekä lisätään tietämystä demokraattisista järjestelmistä paikallistasolla ja Euroopan tasolla sekä edistää aktiivista osallistumista kansalaisyhteiskuntaan ja vapaaehtoistyöhön.

0 kommenttia
22.08.2022

Nuoret kehittäjinä ilmastoasioissa

  • 0

Nuori vieraili kesän aikana useassa eri kohteessa, mm. maitotiloilla. Kuva: Sanna-Kaisa Nokso

Liiverin alueella toteutettiin kesällä 2022 Ilmastoviisas – nuoret kehittäjinä -teemahanke, jonka aikana neljä yhdistystä palkkasi nuoria erilaisiin kehittämistehtäviin. Hankkeen taustana oli ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sekä tarve toimille, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Nuorilla on ideoita, joita hankkeen myötä oli mahdollista viedä käytäntöön.

Hankkeen avulla parannettiin paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja samalla pystyttiin houkuttelemaan yhdistyksiä kokeilemaan nuoren työntekijän palkkaamista. Yhdistykset pystyivät hyödyntämään tuoreita näkemyksiä esimerkiksi kylien tai harrastusmahdollisuuksien kehittämisessä. Yhteisöt ovat tunnistaneet tarpeen miettiä omaa toimintaa ja löytää uudenlaisia, ilmastoviisaita ratkaisuja, mutta vapaaehtoisten resurssit eivät välttämättä riitä uusien käytäntöjen käyttöönottoon.

Nuori viesti nuorille
Sanna-Kaisa Nokso työskenteli Jalasjärven 4H:lla kesän 2022 ajan. Nokson työtehtäviin kuului viestiä sosiaalisessa mediassa ilmastonmuutoksen tuomista haasteista ja esitellä Jalasjärven lähiruokatuotantoa ja -tuottajia, kierrätys- ja korjausmahdollisuuksia, sekä uusiutuvaa energiaa, ja kannustaa erityisesti nuoria näiden käyttämiseen. Nokso teki pääasiassa aihepiiriin liittyviä videoita, mutta myös jonkin verran kuvajulkaisuja. Hankkeen lopuksi järjestettiin lähiruokatapahtuma, jonka yhteydessä pidettiin lähiruokaan liittyvä näyttely. Tarkoituksena oli tuoda lähiruokatuotantoa tutummaksi helposti lähestyttävällä tavalla.

- Sain sisällönluomiseen vapaat kädet ja lopuksi aina hyväksytin sisällöt ennen julkaisuja vielä muilla. Itse tykkäsin vapaasta toimintatavasta, vaikka tapahtuman järjestämisen vastuu vähän välillä jännittikin, Nokso sanoo.

Nokson mukaan viestinnästä pyrittiin tekemään nuoria kiinnostavaa tekemällä julkaisuista ytimekkäitä. Videoihin yritettiin poimia kiinnostavia faktoja, joita kaikki eivät välttämättä tienneet ja vältettiin liiallisia itsestäänselvyyksiä.

- Yritin pitää sisällön helposti lähestyttävä, jottei nuorille tulisi tunnetta, että heille "saarnattaisiin" asioista. Ja yritin kuvata aina mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon aiheeseen liittyviä eläimiä, koska ne tuntuivat kiinnostavan erityisen paljon.

- Kesässä ja työssä parasta oli aihepiiriin liittyvien yrittäjien tapaamiset, sisällön luominen ja muokkaaminen, sekä vapaus toteuttaa itseään, Nokso kertoo.

Ilmastoaiheinen tapahtuma toteutettiin juuri avatulla Seinäjoen keskustorin paviljongilla. Kuva: Alexandra Mäenpää
Ilmastoaiheinen tapahtuma toteutettiin juuri avatulla Seinäjoen keskustorin paviljongilla.  Kuva: Alexandra Mäenpää

Nuori kehitti toimintatapoja

Seinäjoen elävän musiikin yhdistykselle palkattiin Luontokorjaamo-hankkeeseen kesäksi 2022 nuori työntekijä kehittämään ja pohtimaan käytännön tasolla yhdistyksen toimintamalleja ekologisesti kestävämpään suuntaan.

Karoliina Mäenpää toimi kesän ajan Selmulla ilmastoviisaana kesätuottajana. Kesän aikana Mäenpää oli muun muassa luomassa Luontosuhteen kehitys -ohjelmaa työryhmille, jota voidaan myöhemmin käyttää esimerkiksi työhön tutustumisessa ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Ohjelmaan Mäenpää keräsi erilaisia käytännön konsteja luontosuhteen voimistamisen tueksi. Lisäksi Mäenpää arvioi Selmun toimintatapoja ja etsi ekologisen toimintatavan kehityskohteita. Mäenpää oli myös laskemassa Toritorstai-tapahtumien hiilijalanjälkeä.

- Kesä on mennyt tosi hyvin, ollut ihana ja mahtava työpaikka. Vaikka työmäärä kuulostaa isolta, on se pysynyt hyvin hanskassa, Mäenpää kertoo.
Mäenpään työhön kuului myös ilmastoaiheisen toritapahtuman tuottaminen. Tapahtuma toteutettiin juuri avatulla Seinäjoen keskustorin paviljongilla. Ohjelmaan kuului paneelikeskustelu, ilmastoaiheinen bingo sekä Samba Tropicalin tanssiesitys.

- Tapahtuma sujui hyvin, paneelin keskustelu oli ainakin allekirjoittaneen mielestä ja parin sivullisen kommenttien mukaan mielenkiintoinen, tärkeitä aiheita käsittelevä ja ajatuksia herättävä. Väkeä oli myös mukavasti paikalla ja sää suosi!

Nuorena henkilönä Mäenpää kokee ilmastonmuutokseen liittyvät asiat itselleen ajankohtaiseksi ja uskoo, että kesätyön myötä huomion kiinnittäminen aiheeseen tulee vaikuttamaan myös hänen omiin valintoihinsa tulevaisuudessa.

- On siistiä, että työssä voi yhdistää itselle tärkeitä arvoja ja aiheita.

0 kommenttia
17.05.2022

Mukula kannustaa tekemään yhdessä

  • 0

Mukula-tapahtuma järjestettiin Jalasjärvellä pitkän tauon jälkeen viime elokuussa. Yhteisöllisyydellä ja yhdessä tekemisellä on pitkät perinteet Mukulan historiassa ja uudet järjestäjät halusivat jatkaa samalla hyväksi havaitulla linjalla osallistamalla järjestämiseen mukaan paikallisia tahoja. Tapahtuma tullaan järjestämään myös tänä vuonna.

Aikoinaan Mukula-tapahtuma on ollut valtakunnallisestikin merkittävä lastenkulttuurin edelläkävijä ja parhaimmillaan tapahtumassa on ollut jopa 10 000 kävijää. Tapahtumaa on järjestetty 80- ja 90-luvuilla ja kahdesti 2000-luvun alussa. Keväällä 2020 Mukula ry:n toiminnassa mukana ollut Sanna Pihlaja innostui tapahtuman järjestämisestä. Kun Päivi Oksanen kuuli ajatuksesta ensimmäisen kerran, oli hän heti valmis lähtemään mukaan tuottamaan tapahtumaa. Koska muilla Mukula ry:n toimijoilla oli aikaisempaa hankekokemusta, syntyi nopeasti ajatus siitä, että tapahtuman herättämisen tueksi haettaisiin Leader-hanketta Liiveristä.

- Kulttuuria Mukuloille -hankkeessa tarkoituksena on luoda yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta ja osallistaa, sytyttää harrastekipinä ja saada lapset toteuttamaan itseään sekä luoda perheille mukavaa yhdessäoloa lasten ehdoilla, Pihlaja ja Oksanen kertovat.

Hankkeen toteutusaikaa on syksyyn 2022 asti. Hankkeeseen kuuluu lasten toiveiden mukaan valittujen työpajojen järjestäminen, Mukula-Stage, jolle lapset pääsevät esiintymään, Mukula-teatteri ja katutaidereitin tekeminen. Suurin osa tapahtumista painottuu elokuun Mukula-viikolle. Tapahtumaviikko huipentuu koko perheen festivaaliviikonloppuun.

- Aluksi lapsille teetettiin kysely työpajojen teemoista. Toivotuimmiksi aiheiksi nousivat kuvataide, parkour, kuvaaminen, sirkus, skeittaus ja scoottaus. Kysymällä ja toteuttamalla lasten toiveita, pystymme lisäämään lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta yhteisössä, Oksanen kertoo.

Lisäksi hankkeeseen kuuluu paikallisten toimijoiden osallistaminen mukaan järjestämään lapsille toimintaa Mukula-viikolle. Samalla lapsilla on mahdollisuus päästä kattavasti tutustumaan esimerkiksi alueen harrastusmahdollisuuksiin ja löytää innostus omannäköiseen tekemiseen.

 

Mukula-teatteri

Maaliskuusta asti harjoiteltu Mukula-teatterin näytelmä sai ensi-iltansa Mukula-viikolla elokuussa 2021. Kuvat Mukula ry / Suvi Haapalahti.

Tällä hetkellä järjestäjien katseet ovat tulevan kesän tapahtumassa. Mukula-teatterin harjoitukset alkoivat vuoden alussa, tapahtuman pääesiintyjät on valittu ja tapahtumaviikon ohjelma on alkanut muodostumaan.

- Juuri nyt etsimme tahoja mukaan toteuttamaan oheisohjelmaa tapahtumaviikolle. Nyt on hyvä mahdollisuus tuoda esiin alueen aktiivisuutta ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia, Oksanen kannustaa.

Mukula-viikolla Jalasjärven keskustassa sijaitsevalla Hirsipirtillä järjestetään taidenäyttely, jossa on esillä tulevan kesän aikana taidetyöpajoissa tehtyjä teoksia. Lisäksi taidenäyttelyn yhteydessä järjestetään erilaisia työpajoja.

- Hirsipirtin työpajatarjonta näyttää tänä vuonna tosi monipuoliselta. Luvassa on ainakin askartelua, lettityöpaja, Legoja, kissoja ja ehkäpä myös leivontaan ja kalastukseen liittyvää tekemistä, Pihlaja kertoo. Työpajoissa avustaa tänäkin vuonna Jalasjärven 4H:n palkkaamia nuoria, Pihlaja jatkaa.

Mukulassa halutaan korostaa yhdessä tekemistä.

- Kaikille tahoille ja jokaiselle yksityishenkilöille löytyy varmasti tekemistä tapahtuman valmisteluista, jos haluaa tulla mukaan tekemään iloista lastentapahtumaa. Yhdessä tekeminen tuo yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta, joiden tarve viime aikoina on korostunut entisestään, Oksanen ja Pihlaja toteavat.

 

 

0 kommenttia
17.05.2022

Paikalliset asiantuntijoina alueen kehittämisessä

  • 0

Liiverissä tehdään tällä hetkellä täysillä strategiaa vuosille 2023–2027. Hyvän paikallisen strategian tekeminen on tärkeää, jotta seuraavan kauden rahoitus osataan suunnata juuri niihin kohteisiin, joita meidän alueellamme halutaan kehittää. Liiveri osallistaa paikallisia ihmisiä strategien tekoon, sillä heillä on paras tieto siitä, millaisia toimenpiteitä alueen viihtyvyyden ja elinkeinotoiminnan kehittämiseksi tulisi tehdä, ja mihin he ovat itse valmiita sitoutumaan.

Keväällä 2022 koottiin neljä asiantuntijaryhmää: kylät, yrittäjyys, nuoret sekä vapaa-aika ja harrastukset. Ryhmätyöskentelyn ansiosta strategiaan saatiin arvokasta tietoa siitä, millaisia toimenpiteitä ja mitä muutoksia tarvitaan, jotta alueemme elinvoimaisuus pysyy ja paranoo seuraavan viiden vuoden aikana. Työryhmät koottiin alueelta Liiverin laajoja verkostoja hyödyntäen. Ryhmissä oli 10–20 jäsentä ja ryhmien puheenjohtajina toimi neljä Liiverin hallituksen jäsentä. Kylät-työryhmän puheenjohtajana Matti Koivuluoma, Yrittäjyys-työryhmän puheenjohtajana Pia Rita-Luopa, Nuoret-työryhmän puheenjohtaja Liiverin hallituksen varajäsen ja nuorisojaoston jäsen Outi Mänty ja Vapaa-aika ja harrastukset -työryhmän puheenjohtajana Päivi Alaniska.

Ryhmät kokoontuivat kaksi kertaa. Kolmannella kerralla kaikki ryhmät kokoontuivat yhteiseen strategiatilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan oman ja muiden ryhmien tuloksista. Päätöstilaisuussa äänestettiin strategian nimestä ja eniten ääniä sai vaihtoehto Juuret ja siivet, joka valittiin tulevan kauden strategian nimeksi.

Tilaisuudessa asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajat esittelivät työryhmätyöskentelyn tulokset ja tekivät nostoja työryhmässä käydyistä keskusteluista. Puheissa korostui se, että Liiverin toiminnan tulee jatkossakin olla lähellä ja hankkeisiin tulee olla saatavilla matalan kynnyksen tukea. Liiveri nähdään tahona, johon on helppo olla yhteydessä. Viestintään tulee panostaa entistä enemmän, jotta kohde- ja sidosryhmillä on tietoa siitä, missä tilanteissa Liiverin puoleen kannattaa kääntyä.

Tulevalla kaudelle toivottiin esimerkiksi teemoitettuja hankehakuja, sateenvarjohankkeita ja apua kansainvälistymisen ensiaskeliin. Nykyään yrittäminen on monimuotoista ja Liiverin tulee mahdollistaa kehittyminen hyvin erilaisille toimijoille. Liiveriltä toivotaan myös pitkäjänteistä kehittämisen kumppanuutta.

Alueellisia rajoja halutaan häivyttää ja lisäksi yhteistyötä halutaan lisätä samalla alalla olevien kesken. Tärkeäksi koetaan myös maallemuuton tukeminen, etätyön mahdollistaminen, nuorten ja nuorten perheiden saaminen mukaan kylien ja yhteisöjen toimintaan sekä kylätalojen kunnossapito. Nuorten mielestä on tärkeää, että heillä on turvallisia paikkoja vapaa-ajan viettämiseen ja turvallisia aikuisia mukana arjessa.

Suuri kiitos vielä jokaiselle työryhmiin osallistuneelle. Strategian laatiminen jatkuu Liiverissä vielä kesäkuuhun saakka. Sen jälkeen strategia jätetään arvioitavaksi maa- ja metsätalousministeriöön ja jäämme jännittyneinä odottamaan Leader-ryhmäksi valintaa ja rahoituspäätöstä!

0 kommenttia
« Edelliset 4
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje