Ajankohtaista

16.6.

Julkinen kuuleminen valokuituverkon rakentamisesta

Suupohjan Seutuverkko Oy (Sunet) aikoo rakennuttaa valokuituverkon Kurikan Jalasjärvellä Sikakylän ja Keskikylän alueelle vuoden 2020 - 2021 aikana. Tilaajaliittymät toteutetaan kiinteillä valokuituyhteyksillä, jotka mahdollistavat erilaisten palveluiden hankkimisen vapaasti eri palveluntarjoajilta. Investointihankkeeseen haetaan tukea Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:ltä.

Sikakylän ja Keskikylän alueella ei ole tarjolla valokuituyhteyksiä kotitalouksille eikä kylässä toimiville yrityksille.

Tällä kuulemismenettelyllä Sunet Oy pyytää operaattoreita ilmoittamaan, aikovatko ne rakentaa vastaavaa valokuituverkkoa Sikakylän ja Keskikylän alueelle.

Ilmoitus on lähetettävä Suupohjan Seutuverkko Oy:lle 30.6.2020 klo 16:00 mennessä postitse osoitteella Suupohjan Seutuverkko Oy, Kenttätie 10A3, 61800 Kauhajoki tai sähköpostilla osoitteseen info@sunet.fi

Lisätietoja:

Aatu Samppala, Suupohjan Seutuverkko Oy, 040 841 6129, aatu.samppala@sunet.fi

Sinikka Koivumäki, Leader Liiveri, 040 513 1824, sinikka.koivumaki@liiveri.net

Ilmoitus, jossa kartta

 

 

10.6.

Leader-rahoituksen tilanne

Liiverin Leader-rahoitus ohjelmakaudelle 2014–2020 on käytetty lähes kokonaan.

Arviomme mukaan syksyllä voi olla myönnettävänä joitakin kymmeniätuhansia euroja. Hallitus käsittelee uusia hakemuksia syyskuun kokouksessaan. Näiden hakemusten tulee olla Hyrrässä valmiina viimeistään pe 11.9.

Joulukuussa 2020 voi käyttöön tulla vielä pieni määrä ns. palautuvia rahoja. Näiden mahdollisten rahojen käytöstä hallitus päättää myöhemmin.

Mikäli aiot jättää Leader-tukihakemuksen, ole sitä ennen yhteydessä Liiverin toimistoon, niin kuulet Leader-rahoituksen ajankohtaisen tilanteen.

Vuonna 2021 Leader-rahoitusta on jälleen käytettävissä. Tiedotamme tästä ns. siirtymäkauden rahoituksesta ja sen hakemisesta lisää heti, kun saamme siitä täsmällistä tietoa.

(Uutista muokattu 16.6.)

2.6.

Liiverin toimiston kesä

Kesäkuussa teemme pääsääntöisesti etätöitä. Soita tai laita sähköpostia!

Heinäkuun toimisto on suljettuna. Hakemukset saat vireille silloinkin Hyrrässä.

Hyvää kesää!

2.4.

Tukea yrittäjille korona-tilanteesta aiheutuviin ongelmiin

Liiverin alueen kuntien elinkeinotoimien sivuille on koottu tietoa koronasta aiheutuviin ongelmiin liittyvistä palveluista ja tuista.  Sivuilta löytyy myös yhteystietoja henkilöistä, joihin voit olla yhteydessä mieltä askarruttavissa asioissa.

Into Seinäjoen sivuille pääset tästä.

Ilmajoen elinkeinotoimen korona-sivu löytyy täältä.

Kurikan Formun korona-apu löytyy täältä.

26.3.

Koronan vaikutuksia hanke- ja yritystukiin

Käynnissä olevat hankkeet ja yritystuet

Jatkoajan myöntäminen
Hanke- ja yritystuille voidaan myöntää jatkoaikaa voimassa olevien säännösten mukaisesti poikkeustilanteen perusteella. Hakijan tulee tehdä jatkoaikahakemus Hyrrässä ennen hankkeen toteutusajan päättymistä. Autamme jatkoaikahakemuksen tekemisessä.

Hyväksytyn hankkeen muuttaminen
Jos hyväksyttyyn hankkeeseen tai yritystukeen tarvitsee tehdä muutoksia, ole yhteydessä Liiveriin, ennen kun muutos realisoituu. Muutokset voivat koskea esim. hankkeen sisältöä tai aikataulua. Selvitämme, onko muutoksesta tarpeen tehdä muutoshakemusta.
Jos on vaarana, että hanke tai yritystuki peruuntuu kokonaan, ole yhteydessä Liiveriin.

Peruutuksista johtuvien kulujen kattaminen
Koronaviruksen takia peruttujen matkojen, tapahtumien sekä koulutusten kulut ovat hankkeille tukikelpoisia kuluja, mikäli niistä ei ole mahdollista saada palautuksia. Ensisijaisesti on yritettävä kuitenkin saada palautus peruutuksesta, esim. matkavakuutuksesta.

Maksuhakemusten käsittelyn sujuvoittaminen
ELY-keskukset voivat priorisoida maksatushakemuksia maksua hakevan yrityksen taloudellisesta tai muuta ongelmatilanteesta johtuen, jos yrityksen tilanne on tiedossa.

Jos jatkoajan vuoksi määräaikainen työsuhde kestää yli vuoden, eikä se ole ollut julkisessa haussa, pitää se laittaa julkseen hakuun. Menettely voi olla kevennetty.

Määräaikaisen työntekijän lomautus on mahdollista tietyillä ehdoilla lakimuutoksen voimassaoloaikana 1.4. - 30.6.2020. Lisätietoja esim. toimialaliitosta.

 

Haettavat hanke- ja yritystuet

Hanke- ja yritystukia voi hakea poikkeustilanteessakin normaaliin tapaan. Liiverin hallitus käsittelee saapuneita tukihakemuksia 9.6 (Hakemukset Hyrrään 26.5 mennessä).

Maaseudun yritysrahoitus yritysten tukena
Maaseutuohjelman rahoitus ei ole luonteeltaan kriisirahoitusta, jolla voitaisiin vastata suoraan koronavirusepidemian aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että Liiveri saisi käyttöön uusia rahoitusmuotoja koronavirusepidemian aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen yrityksissä.

Lisätietoja:

Liiveristä
Ruokavirastosta

 

*** Päivitetty 22.4.2020 ***

26.3.

Koronan vaikutuksia Liiverissä

Liiverikin väki on siirtynyt työskentelemään pääasiassa etänä maassamme vallitsevien poikkeusolojen vuoksi.Työskentelemme maantaista torstaihin.

Saat meidät kiinni puhelimella tai sähköpostilla (yhteystiedot). Teemme hankeneuvontaan myös Teamisin avulla. Harkitsemme tapauskohtaisesti, onko fyysinen tapaaminen tarpeen ja mahdollinen.

Lähiviikkojen tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu tai siirretty myöhempään ajankohtaan.

20.3.

Avunpyyntö kyläyhdistyksille

Elämme Suomessa nyt poikkeusoloissa koronavirusepidemian takia. Yhdessä viikossa tavallinen arkemme on muuttunut todella paljon. Nyt jos koskaan kylillä tarvitaan välittämistä ja naapuriapua.

Suomen Kylät ry ohjeistaa meitä näin:

"Paikallisyhteisöissä voimme miettiä miten toimimme, ettei kukaan jäisi yksin pelkojensa ja epävarmuutensa kanssa uudessa tilanteessa. Positiivisuus ja toivon ylläpitäminen on tärkeää. Voimme muistuttaa naapuriavun tärkeydestä erityisesti viestinnällisin keinoin. Kyläyhdistys voi esimerkiksi kehottaa olemaan naapuruston ikäihmisiin yhteydessä puhelimitse. Kyläyhdistys voi tarjota apua esimerkiksi kaupassa käyntiin noudattaen samalla viranomaisten ohjeita. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme."

Meidän alueellamme SPR:n Länsi-Suomen piiri ja Vapepa kartoittavat vapaaehtoisia, jotka voisivat hoitaa esimerkiksi kotikaranteenissa olevien henkilöiden ruokakuljetuksia. Tärkeää olisi myös tietää, onko tämäntyyppistä vapaaehtoista auttamista kylillä jo omaehtoisesti organisoitu.

Pyydänkin nyt, että kartoittaisitte omalla kylällänne tätä auttamisasiaa ja nimeäisitte kylänne yhteyshenkilön, joka selvittää kylällänne mahdollisia avuntarvitsijoita ja johon kunta tai muu viranomainen voi tarvittaessa olla yhteydessä. Käytännössä yhteyshenkilö voisi olla puheenjohtaja tai joku muu yhdistysaktiivi.

Tiedot voit lähettää minulle sähköpostitse tai voit myös soittaa. Välitän tiedot keskitetysti SPR:n Länsi-Suomen piirin tilannekeskukseen.

Irma Kortesuo

sähköposti: irma.kortesuo@liiveri.net tai puh. 050 5510797

18.3.

Liiverin vuosikokous 26.3. Jokipiissä SIIRRETÄÄN pidettäväksi myöhemmin!

Hallitus

10.3.

Ilmajoen Kotopysäkillä matalan kynnyksen digiopastusta

SeiniorSurf -tapahtuma on peruttu koronaviruksesta johtuen.

Tilastokeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan 65–74-vuotiaista henkilöistä yli 60 prosentilla oli käytössään älypuhelin. Vastaavasti 75–89-vuotiaista älypuhelinta käyttää alle kolmannes. Monelta kuitenkin puuttuu tietoa siitä, miten paljon mahdollisuuksia älylaite tarjoaa. Toimintojen haltuun ottamiseksi monet seniorikansalaiset tarvitsevat rohkaisua ja opastusta siitä, miten asiat verkossa tapahtuvat.

Ilmajoen Kotopysäkillä tartutaan ajankohtaiseen aiheeseen ja järjestetään SeniorSurf -tapahtuma 16.3. Kotokartanossa pidettävän tilaisuuden ohjelmassa on erilaisten verkkopalvelujen, ohjelmien ja sovellusten käyttöön tutustumista messutyyppisesti.

Digitaidot ovat tänä päivänä miltei välttämättömiä, sillä pankki- ja veroasioiden hoito sekä korvauksien ja etuuksien hakeminen ovat siirtyneet verkkoon. Ajanvaraukset lääkäriin ja laboratorioon, kampaajalle tai hierontaan hoituvat kätevästi netin kautta. Järjestettävistä tapahtumistakaan ei ole oikein selvillä, jos ei ole Facebookissa. Digitaaliset välineet ovat avainasemassa myös kauempana asuviin lähisukulaisiin yhteyttä pidettäessä.

SeniorSurf -toimintatapa on Vanhusten Keskusliiton koordinoimaa. Kotopysäkin tapahtumassa digiopastusta tarjoavat Ilmajoki-opiston ja Leader Liiverin Kylille-hankkeen lisäksi ainakin seurakunta ja kirjasto. Ilmajoki-opisto on saanut valtion avustusta digitaalisten taitojen vahvistamiseen.

27.2.

Turvallisesti kotona ja kylällä -tilaisuuksia kylätaloille

Järjestämme kylätaloilla ja muissa kylien kokoontumistiloissa Turvallisesti kotona ja kylällä -tilaisuuksia. Illan aikana saamme tietoa siitä, miten voimme yhdessä luoda turvallisempaa arkea. Saamme vieraaksemme myös Sydänpiirin edustajan, joka esittelee elvytys- ja sydäniskuriosaamista. Illan päätteeksi laadimme  kylän turvallisuussuunnitelman turvallisuuskouluttaja Aana Vainion johdolla.

Ohjelma:
17.30 kahvitarjoilu
18.00–18.30 Sydänpiirin tietoisku elvytystaidoista
18.30–19.00 Kodin turvallisuus ja kotivara
19.00–20.00 Kylän turvallisuussuunnitelman laatiminen

Tilaisuuksien järjestäjinä toimivat Leader Liiverin Kylille-hanke, Vapepan Lakeuden paikallistoimikunta sekä Etelä-Pohjanmaan Sydänpiirin ja SPR:n Länsi-Suomen piirin Iskua Etelä-Pohjanmaalle -hanke.

Ota yhteyttä. Sovitaan, koska tilaisuus pidetään teidän kylällänne: irma.kortesuo@liiveri.net tai 050 5510797


« Edelliset 10   

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje