Ajankohtaista

1.12.

Toimi NYT! Vaihda Katsosta Suomi.fi-palveluun

Katso-oikeudet eivät toimi Hyrrässä eivätkä muissa asiointipalveluissa 31.12.2020 jälkeen. Jatkossa oikeudet asioida sähköisesti organisaation puolesta hoidetaan Suomi.fi-valtuudella. Katso-palvelussa nyt olevat oikeudet eivät muutu Suomi.fi-valtuuksiksi automaattisesti, vaan asiointioikeudet on tehtävä uudelleen Suomi.fi-palvelussa. Muutos kannattaa tehdä nyt heti – Hyrrä-asiointipalvelussa Suomi.fi-valtuudet toimivat jo.

Lisätietoja ja ohjeet Ruokaviraston sivulta.

26.11.

Turvallisuus kuntoon kylillä -webinaari kiinnosti

Turvallisuus kuntoon kylillä -webinaari järjestettiin torstaina 26.11. klo 18-19.30. Osallistujia oli yhteensä liki viisikymmentä ympäri Suomea. Webinaarissa saatiin tietoa, miten viranomainen toimii ja mikä on vapaaehtoisten rooli arjen häiriötilanteissa. Webinaari tarjosi myös tärkeää tietoa elvytystaidoista ja sydäniskuriosaamisesta. Tilaisuuden järjesti Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien Kylille-hanke.

Ohjelma ja esitykset, joihin pääset tutustumaan avaammalla linkit:

- Miten viranomainen toimii arjen häiriötilanteissa, palopäällikkö Juha Turkulainen, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

- Kolmas sektori mukaan kaupungin varautumissuunnitteluun, maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen, Kurikan kaupunki

- Kylien vapaaehtoiset osana Vapepa-verkostoa, valmiuspäällikkö Aki Valonen, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu / SPR:n Länsi-Suomen piiri

Kyläturvallisuussuunnitelman lomakepohja word

Kyläturvallisuussuunnitelman lomakepohja pdf

- Elvytystaitoja ja sydäniskuriosaamista kylien asukkaille, hankekoordinaattori Minna Laihorinne, Iskua Etelä-Pohjanmaalle -hanke / Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry

- Tilaisuuden avasi kyläasiantuntija Irma Kortesuo, Kylille-hanke / Leader Liiveri

- Webinaarin juontajana toimi Aana Vainio, Vapepan Pohjanmaan maakuntatoimikunnan puheenjohtaja.

 

Lisätietoja: Irma Kortesuo 050 5510797

20.11.

Kiinnostaako kylääsi yhteiskunnallinen yrittäjyys?

Ruralia-instituutti etsii Etelä-Pohjanmaan alueelta pilottikyliä Yhteisölahtöinen yhteiskunnallinen yrittäjyys kylissä -hankkeeseen.

Pilottikyläksi voi hakea, mikäli
- olette kiinnostuneita kehittämään ja tuottamaan joitakin kylässä tarvittavia palveluja alueellanne ja ohjaamaan suurimman osan mahdollisesta voitosta toiminnan tai kylän kehittämiseksi ja
- olette kiinnostuneita viemään yhdessä muiden pilottikylien kanssa läpi kyläyhteisön yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrityksen käytännönläheisen suunnittelu- ja kehittämisprosessin.

Pilottikylänä
- pääsette rakentamaan oman kylänne tarpeisiin sopivaa palvelutuotantoa
- saatte taustamateriaalia, ohjausta sekä muiden kylien ja asiantuntijoiden tuen toiminnalle.

Ilmoita kylänne ehdolle pilottikyläksi 14.12.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen katja.rinne-koski@helsinki.fi tai puhelimitse 050 415 1159. Hankkeeseen osallistuminen on pilottikylille maksutonta.

Haluatko kuulla teemasta lisää? Osallistu hankkeen verkossa järjestämään aloitustilaisuuteen maanantaina 23.11.2020 klo 18:15–19:30. Ilmoittaudu Katja Rinne-Koskelle, saat sähköpostissa osallistumislinkin. Lue lisätietoja tilaisuuden ohjelmasta, hankkeesta ja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä.

18.11.

Kulttuurihyvinvointia etänä -hanke etsii pilottikyliä

Tänä syksynä Etelä-Pohjanmaalla on alkanut Kulttuurihyvinvointia etänä, Hyvinvointia kylille ja koteihin – kulttuuria ja liikuntaa etänä -niminen hanke jonka suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on tarjota kulttuurihyvinvointi- ja liikuntapalveluita etänä/virtuaalisesti niin kylien yhteisiin olotiloihin, kuin maaseudun asukkaiden koteihinkin. Etäympäristöt rakennetaan viiteen kylätaloon tai kylän muuhun yhteiseen tilaan Etelä-Pohjanmaan alueella.

Hankkeen keskeinen tavoite on konseptoida palveluita, jotka jäisivät myös pysyviksi palveluiksi hankkeen päättymisen jälkeen. Hanke päättyy vuoden 2022 lopussa.

Nyt etsitään viittä kylää, jotka haluavat olla mukana pilotoimassa hankkeesa toteuettavia toimenpiteitä

Hanke tarjoaa:
1) Etäyhteyslaitteet kylänne yhteisiin tiloihin (kylätalo tms.) hankkeen ajaksi. Laitteiden avulla on mahdollista välittää esimerkiksi Seinäjoen kaupunginorkesterin konsertteja tai fysioterapeutin jumppatunteja. Laitteiden asennuksesta ja etäyhteyksien toimivuudesta vastaavat Seinäjoen Ammattikorkeakoulun asiantuntijat

2) SeAMK:n asiantuntijaresurssia toiminnan kehittämiseen. Hankkeen aikana on tarkoitus pilotoida mm. viittä tapahtumakonseptia, jotka toteutetaan mukana olevissa kylissä ja jotka välitetään virtuaalisesti myös verkkoon. Tapahtumien suunnittelussa on mukana SeAMK:n kulttuurituotannon koulutusohjelma. Liikuntapalveluiden suunnittelusta ja osittaisesta toteutuksesta taas vastaa SeAMK:n fysioterapian koulutusohjelma.

Mukaan lähteviltä kyliltä odotetaan:
1) Aitoa kiinnostusta ja sitoutuneisuutta toiminnan kehittämiseen.
2) Osallistavaa ja yhteisöllistä työotetta
3) Kylän toimesta nimettyä yhteyshenkilöä joka toimii linkkinä hankkeen ja muiden mukana olevien kylien suuntaan
4) Kylän toimesta nimettyä projektiryhmää (2-4 henkilöä) joka toimii yhteyshenkilön tukena ja toimintojen koordinointiryhmänä

Kiinnostuitko?
Hankkeen pilottikylät valitaan avoimella haulla tämän vuoden loppuun mennessä ja toiminta käynnistyy heti ensi vuoden alkupuolella. Tavoitteena on saada mukaan kylä jokaisesta seutukunnasta. Haku pilottikyläksi päättyy 4.12. Linkki hakulomakkeeseen.


Lisätietoja:
Tanja Aronsen , projektipäällikkö tanja.aronsen@seamk.fi 050-595 0793
Jussi Kareinen, asiantuntija (kulttuuri) jussi.kareinen@seamk.fi 040-830 4193
Maria Kasanen, asiantuntija (liikunta) maria.kasanen@seamk.fi 040-8680656
Jukka Saarela, asiantuntija (etäyhteydet) jukka.saarela@seamk.fi 040- 830 4128
Tiina Hautamäki, asiantuntija tiina.hautamaki@seamk.fi 040- 830 0495

21.10.

Avustusta vesistöhankkeisiin voi hakea ELY-keskuksesta

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia vesistö- ja kalatalousahankkeisiin. Vuonna 2021 myönnettävien avustusten hakuaika on 15.10. - 30.11.2020.

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on muun muassa edistää vesistöjen monipuolista käyttöä ja hyvää tilaa, turvata luonnon monimuotoisuutta, vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta tai vähentää tulva- ja kuivuusriskejä. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämishankkeisiin.

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueella on meneillään myös avustushakuja rakennusperinnön hoitoon, ympäristökasvatus- ja valistushankkeisiin sekä kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishankkeisiiin. Niiden haku päättyy myös 30.11.2020.

Lue lisätietoja ELY-keskuksen sivulta.

 

9.10.

Kyläkyselyn vastausaikaa on jatkettu 1.11. saakka

Kerro omasta kylästäsi, asuinalueestasi tai yhdistyksestäsi Ilmajoen, Jalasjärven tai Seinäjoen  alueella vastaamalla kyläkyselyyn 1.11.2020 mennessä. Samasta kylästä/yhdistyksestä voi vastata useampikin henkilö. Vastuksia toivotaan myös asukkailta, joiden kylässä ei ole aktiivista kylätoimintaa.

Kyselyyn vastaamalla autat meitä saamaan arvokasta tietoa kylien ja yhdistysten nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Voit vastata kyselyyn soveltuvin osin, kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

9.10.

Hankkeille rahoitusta siirtymäkauden varoista

Liiveristä myönnetään rahoitusta yleishyödyllisille ja elinkeinollisille kehittämishankkeille ja investoinneille seuraavan kerran ns. siirtymäkauden varoista, arviolta 04/2021 eteenpäin. Hankkeita kuitenkin kannattaa jo valmistella, sillä siirtymäkauden varat ovat vain rajatun ajan käytettävissä.  Loput, jäljellä olevat tämän vuoden varat käytetään yritystukiin. Ole yhteydessä, koski asiasi yritystukia tai hankkeita!

5.10.

Suomi.fi korvaa Katso-valtuutukset Hyrrässä

Aiemmin hanke- ja yritystukien hakujärjestelmän Hyrrän vaatimat oikeudet on hallinnoitu Katso-järjestelmän kautta. Vuoden vaihteessa Katso-järjestelmä poistuu käytöstä. Jotta Hyrrään pääsee sisälle tammikuussakin, pitää valtuudet uusia Suomi.fi -palvelussa. Asia kannattaa hoitaa kuntoon nyt heti, niin välttää vuodenvaihteen ruuhkan.

Ruokaviraston ohje Suomi.fi-tunnusten käyttöönotosta.

Suom.fi uudistus koskee myös muuta asiointia kuin Hyrrää.

29.9.

Kysely kylille ja yhdistyksille 2020

Kerro omasta kylästäsi, asuinalueestasi tai yhdistyksestäsi Seinäjoen, Ilmajoen tai Jalasjärven alueella. Liiverin Kylille-hanke toivoo saavansa paljon vastauksia 18.10.2020 mennessä. Samasta kylästä/yhdistyksestä voi vastata useampikin henkilö. Vastuksia toivotaan myös asukkailta, joiden kylässä ei ole aktiivista kylätoimintaa.

Kyselyyn vastaamalla autat meitä saamaan arvokasta tietoa kylien ja yhdistysten nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Voit vastata kyselyyn soveltuvin osin, kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Vastaa kyläkyselyyn 2020.

21.8.

Asko Istolahti palkittiin Tulisieluinen kehittäjä! -diplomilla

Ylistaron Kainaston nuorisoseura ry:n puheenjohtaja Asko Isolahti palkittiin Tulisieluinen kehittäjä! -diplomilla Liiverin vuosikokouksessa 18.8. Jalasjärvellä.

Istolahti on johtanut ja toteuttanut Kainaston kylän kehittämistä suunnitelmallisesti jo vuosikymmenien ajan. Kylällä on tehty useita kehittämis- ja investointihankkeita, joita on sekä toteutettu että hallinnoitu laadukkaasti. Työ on parantanut kylän fyysisiä puitteita kuten kesäteatteria ja nuorisoseurantaloa. Myös kyläläisten henkistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä on edistetty muun muassa maaseututaideprojektin avulla ja osallistumalla yhteiskunnallinen yrittäjyys -kokeiluun.

Kehittämistyössä Istolahti tekee esimerkillisesti yhteistyötä eri toimijoiden, kuten Liiverin, Helsingin yliopiston, Seinäjoen  kaupungin sekä muiden nuorisoseurojen ja yhdistysten kanssa. Oman kylän kehittämisen lisäksi Istolahti on levittänyt kehittämisosaamista muille ylistarolaisille ja Ylistaron kylille. Alueen kylien kehittäminen täydentää osaltaan kaupungin kehittämistyötä.

Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry toivottaa onnea ja kiittää Asko Istolahtea osoittamastaan innovatiivisesta otteesta. Kehittämistyö on kiinni yksilöissä, mutta parhaimmillaan sitä tehdään yhdessä!

Liiverin Diplomi myönnetään vuosittain hyvästä kehittämistyöstä.  Diplomilla nostetaan esiin hankkeissa tehtävää työtä ja hyviä käytännön tekemisen esimerkkejä.


« Edelliset 10   

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje