Liiverillä ja ruotsalaisella Leader Östra Skaraborgilla on yhteinen hanke, joka tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden kansainvälistymiseen yrittäjille ja yhteisöjen edustajille. Hankkeen avulla on tilaisuus päästä tutustumaan oman alan toimintaan naapurissa sekä hakea uusia ideoita.

Östra Skaraborgin alue

Östra Skaraborg sijaitsee Vätternin läheisyydessä ja osittain sen itärannalla. Alue on maatalousvaltaista, mutta löytyy sieltä suuria tehtaitakin, kuten Volvo ja Kinnarps. Erityisesti alue tunnetaan matkailun, lähiruoan sekä luovien alojen, kuten pelialan kehittäjänä.

Yrittäjävaihdot 

Seinäjoen, Ilmajoen ja Jalasjärven yrittäjille tai yrittäjäksi aikoville tarjoutuu mahdollisuus lähteä 3-5 päivän yksilölliseen yrittäjävaihtoon. Matkan aikataulu ja ohjelma räätälöidään lähtijän toiveiden mukaan. Hanke maksaa matkakulut, mutta osallistuja maksaa itse asumisen.  Yrittäjävaihtojen esitteestä löydät yrittäjien kokemuksia vaihdoista.

Myös ruotsalaiset tekevät yrittäjämatkoja sekä opintomatkan kesäkuussa 2019 ja tammikuussa 2020 Liiverin alueelle. Näin tarjoutuu mahdollisuus kansainvälistyä ja tavata ruotsalaisia kollegoja omalla maaperällä. 

Opintomatkat yhdistyksille

Hanke järjestää Östra Skaraborgin alueelle kaksi ryhmäopintomatkaa, johon Liiverin alueen toimijoilla on mahdollisuus osallistua. Elokuussa 2019 järjestettävän matkan teemoina ovat lähiruoka, urheilu sekä turismi. Matka on täynnä, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja voit kysyä koordinaattorilta. Loppuvuodesta 2020 tai alkuvuodesta 2021 järjestettävä matka tarjoaa elämyksiä muun muassa Leader-toiminnan, nuorisotyön, vapaaehtoistoiminnan sekä yrittäjyyden ympäriltä. Hanke maksaa osallistujan matka- sekä asumiskulut. Ilmoittautuminen matkalle alkaa myöhemmin.

Hankkeen tavoite

Liiveri-Skaraborg hankkeen avulla tiivistetään yhteistyötä alueiden toimijoiden kesken. Hanke edistää uuden oppimista ja kansainvälisten kokemusten vaihtoa Leader-ryhmien sekä pienyrittäjien, yrittäjiksi aikovien ja yhdistysten välillä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki sinikka.koivumaki@liiveri.net tai puh. p. 040 513 1824.

 

 

LIIVERI-SKARABORG PROJECT

Leader Liiveri and the Swedish Leader Östra Skaraborg have a joint project that offers a low threshold for internationalization for entrepreneurs and community representatives. The project is an opportunity to get to know more about your own field and to seek new ideas.

Östra Skaraborg is situated by the lake Vättern and partly on its eastern shore. It is rural area, but there are also large factories like Volvo and Kinnarps. In particular, the area is known as its tourism, local food and creative industries such as game industry.
The project organizes two study tours for a group to the Östra Skaraborg area, which are open to participants from the Liiveri area. The themes of the tour in August 2019 is local food, sports and tourism. The trip in May 2020 will provide experiences around Leader activities, youth work, volunteering and entrepreneurship. The project will pay the participant's travel and accommodation expenses.

Entrepreneurs or those intending to become entrepreneurs are given the opportunity to go for 3-5 days of individual trip. Schedule and program of the trip will be tailored to the wishes of the departing. The project pays travel expenses, but the participant pays for the living.

The Swedes are also going to do some business exhange trips and study tours in June 2019 and in January 2020 to the Liiveri area. This offers an opportunity to internationalize and meet Swedish colleagues in Finland.

The Liiveri-Skaraborg project will intensify cooperation between regional actors. The project promotes new learning and the exchange of international experiences between Leader groups and small entrepreneurs, entrepreneurs and associations.

Logo

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje