Matka-teemahanke

Onko sinulla kansainvälisiä kontakteja, joista laajempikin porukka voisi hyötyä? Tai hyviä verkostoja kotimaassa, joilta saisi uusia ideoita yhdistystoiminnan uudistamiseen ja alueemme kehittämiseen? Nyt voit hakea Liiveristä rahoitusta kotimaahan tai ulkomaille suuntautuvan opintomatkan toteuttamiseen. Hankkeen kustannusarvio voi olla 2 500 - 12 000 euroa.

Kenelle?

Hakijana voi olla yhdistys tai säätiö Seinäjoelta, Ilmajoelta tai Jalasjärveltä. Toiminnan tulee kohdistua Seinäjoen ydinkeskustan ulkopuolelle.

Mihin tarkoitukseen?

Yhdistys voi hakea tukea opintomatkaan, joka suuntautuu kotimaahan tai ulkomaille. Matka voi tarjota mahdollisuuden hankkia ideoita ja uusia näkökulmia, minkä avulla pystytään uudistamaan ja kehittämään yhdistyksen ja samalla alueen toimintaa. Matkan tavoitteena voi olla esimerkiksi verkoston rakentaminen tai laajentaminen tai yhteistyön ja kontaktien luominen. Hankkeen tavoitteissa pitää huomioida, että sillä on merkitystä myös alueen kehittämisen näkökulmasta.

Matkan sisältö on vapaasti ideoitavissa, se voi olla esimerkiksi:

• kylien kehittämisen uudet ajatukset
• kulttuuri tai liikunta yhteisön aktivoijana
• nuorten saaminen mukaan yhteisön toimintaan
• maatilojen toiminnan monipuolistaminen
• yritysyhteistyön hyvät mallit
• ideoiden haku suunnitteilla olevaan hankkeeseen

Matkalle tulee osallistua vähintään viisi henkilöä. Opintomatkojen on oltava mahdollisimman avoimia myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.

Tuettavat kustannukset:

• tarpeelliset ja kohtuulliset matkakustannukset, kuljetus- ja majoituskustannukset
• matkustusasiakirjoista aiheutuvat kustannukset, esim. viisumi
• matkaohjelmaan liittyvät kustannukset, sisäänpääsymaksut yms.
• opaspalvelut
• tulkkauspalvelut

Mitä ei tueta:

• palkkakustannukset ja päivärahat
• toimijoiden tavanomainen toiminta, esim. vakiintuneet messumatkat
• epärealistiset ja kohtuuttomat suunnitelmat (kustannusarvio todennettava esim. tarjouspyynnöllä)
• kustannukset, jotka eivät ole välttämättömiä matkan toteutumisen kannalta
• henkilökohtaiset tai muussakin yhteydessä hyödynnettävissä olevat kustannukset (passi, rokotukset ym.)
• ruokailukustannukset
• vakuutusmaksut
• vastikkeeton työ (talkootyö)
• investoinnit.

Odotukset:

• matkalta haetaan uusia ideoita toiminnan uudistamiseksi
• alueen kehittäminen huomioidaan tavoitteita laadittaessa
• hakijalla on valmius viedä matkan tuloksia käytäntöön, esimerkiksi tiedottamalla tai soveltamalla omaan toimintaan

Kuinka paljon?

Hankkeen kustannusarvio voi olla 2 500 –12 000 €.
Tukea myönnetään 80 % hankkeen kustannuksista. Eli esimerkiksi 4 000 euron matkakustannuksiin saa Liiveristä tukea 3 200 euroa. Loput 20 % voi olla vain hakijan omaa rahaa.

Hakuaika ja hakutapa

Hakuaika 1.12.2019 - 31.03.2020
Hakemukset toimitetaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen hakemus@liiveri.net tai kirjallisena Liiverin toimiston osoitteeseen Könnintie 27 A, 60800 ILMAJOKI. Hakemus pitää allekirjoittaa ennen lähettämistä.


Katso
hakuohje
• hakulomake- ja suunnitelma (doc) tai (pdf)
• tarvittavat liitteet on mainittu hakuohjeessa

Rahoitettavien hankkeiden valinta

Liiverin hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet kokouksessaan huhtikuussa 2020 valintakriteerien perusteella. Kriteereissä painottuu aluekehittämisen näkökulma. Tämän jälkeen Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus tekee hankkeille vielä laillisuustarkistuksen ja virallisen tukipäätöksen.

Hankkeiden toteutusaika ja tuen maksu

Alahankkeiden matkojen toteutusaikaa on 24.6.2021 saakka. Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Heräsikö kysymyksiä?

Lisätietoja saat Liiveristä Paula Vannesluomalta, puh. 050 466 5015 tai paula.vannesluoma@liiveri.net tai Sinikka Koivumäeltä, puh. 040 513 1824 tai sinikka.koivumaki@liiveri.net

 

Leader-logo        Eu-lippu

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje