Hankeinvestointituki

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden:

  • hyvinvointia
  • viihtyvyyttä ja
  • palveluita.

Tuella voidaan:

  • hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötaloja
  • hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja kalustoa
  • tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä.

Hankkeen suuruus ja tuen määrä 

Hankkeen minimikoko on 10 000 €. Tuen määrä riippuu siitä hakeeko hankkeelle rahoitusta ELY-keskuksesta vai Liiveristä. Pääosin investointihankkeet haetaan ELY-keskuksesta. Liiveri rahoittaa investointeja, jos niihin liittyy kehittämistä tai investointi on muuten Leader-tyyppinen eli uutuusarvoltaan merkittävä. Kummassakin tapauksessa Liiveri auttaa hakijoita hakemuksen valmistelussa.

Investointihankkeen hakeminen Ely-keskuksesta

Jos hankkeen hakee ELY-keskuksesta, ELY-keskus maksaa 75 % hankkeen kustannuksista. Loput 25 % tarvitaan hakijan omaa, yksityistä rahaa. ELY-keskuksen hankkeisiin hakijan pitää hakea omasta kunnasta erillistä kuntarahaa.

Investointihankkeen hakeminen Liiveristä

Jos hankkeen hakee Liiveristä, Liiveri maksaa 65 % hankkeen kustannuksista. Loppuosa eli 35 % tarvitaan hakijan omaa, yksityistä rahaa. Erillistä kuntarahaa ei tarvitse hakea.  

Talkootyö

Haki investointiin rahoitusta sitten ELY-keskuksesta tai Liiveristä, molemmissa vaihtoehdoissa yksityisen rahoituksen voi korvata talkootyöllä. Talkootyön hinta on 15 €/ihmistyötunti ja 30 €/konetyötunti. Talkootyöstä tehdään suunnitelma hakuvaiheessa ja toteutusvaiheessa pidetään talkootyöpäiväkirjaa.

Hakuaika 

ELY-keskuksen hakujaksot päättyvät lokakuussa 2019 sekä maaliskuussa ja syyskuussa 2020 mikäli rahoitusta on jäljellä. Liiverissä haku on jatkuva. 

Lisätietoja

Liiveristä saa apua hakee tukea sitten ELY-keskuksesta tai Liiveristä. Hankeasioissa neuvovat kyläasiamies Irma Kortesuo (050 551 0797) ja  suunnittelija Telle Lemetyinen (040 579 0615).

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje