Investointituki

Yleishyödyllinen investointihanke parantaa alueen asukkaiden:

  • hyvinvointia
  • viihtyvyyttä ja
  • palveluita.

Tuella voidaan:

  • hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisötaloja
  • hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja kalustoa
  • tehdä pienimuotoisia vesihuolto- tai tietoliikenneverkkotoimenpiteitä.

Hankkeen suuruus ja tuen määrä 

Hankkeen minimikoko on vajaa 10 000 €. Tuen määrä riippuu siitä hakeeko hankkeelle rahoitusta ELY-keskuksesta vai Liiveristä. Pääosin investointihankkeet haetaan ELY-keskuksesta. Liiveri rahoittaa investointeja, jos niihin liittyy kehittämistä tai investointi on muuten Leader-tyyppinen eli uutuusarvoltaan merkittävä. Kummassakin tapauksessa Liiveri auttaa hakijoita hakemuksen valmistelussa.

Investointihankkeen hakeminen Ely-keskuksesta

Jos hankkeen hakee ELY-keskuksesta, ELY-keskus maksaa 75 % hankkeen kustannuksista. Loput 25 % ovat hakijan omaa rahoitusta; rahaa tai talkoita. ELY-keskuksen hankkeisiin hakijan pitää hakea omasta kunnasta erillistä kuntarahaa.

Investointihankkeen hakeminen Liiveristä

Jos hankkeen hakee Liiveristä, Liiveri maksaa 70 %  hankkeen kustannuksista. Loppuosa eli 30 % on hakijan omaa rahoitusta; rahaa tai talkoita. Erillistä kuntarahaa ei tarvitse hakea.  Investointihankkeille myönnettävää tukea on korotettu aiemmasta alkuvuodesta 2021 eteenpäin.

Talkootyö

Haki investointiin rahoitusta sitten ELY-keskuksesta tai Liiveristä, molemmissa vaihtoehdoissa yksityisen rahoituksen voi korvata talkootyöllä. Talkootyön hinta on 15 €/ihmistyötunti ja 45 €/konetyötunti. Talkootyöstä tehdään suunnitelma hakuvaiheessa ja toteutusvaiheessa pidetään talkootyöpäiväkirjaa.

Hakuaika 

ELY-keskuksen käynnissä oleva hakujakso päättyy 31.1.2022. Liiverissä haku on jatkuva.

Lisätietoja

Liiveristä saa apua hakee tukea sitten ELY-keskuksesta tai Liiveristä. Hankeasioissa neuvovat kyläasiantuntija Irma Kortesuo (050 551 0797) ja toiminnanjohtaja Sinikka Koivumäki (040 513 1824).

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje