Liiverin omat hankkeet

Toimintarahahanke

Suomen 54 Leader-ryhmän toiminta rahoitetaan pääosin toimintarahahankkeilla, joiden rahoitus tulee maaseutuohjelmasta.  Näin rahoitetaan myös Liiverin päivittäinen toiminta, mm. hakijoiden neuvonta ja hakemusten käsittely. Liiverin nykyinen toimintarahahanke on kaudelle 1.3.2015-28.2.2017.  Sen budjetti on yhteensä 387 614 €, josta EU:n maaseuturahaston osuus on 162 798 €, ja loppuosa rahoituksesta tulee Suomen valtiolta ja Liiverin alueen kunnilta (Ilmajoki, Kurikka Jalasjärven osalta sekä Seinäjoki).

Kylille-hanke

Etelä-Pohjanmaan neljällä Leader-ryhmällä on yhteinen kylähanke, jota kukin ryhmä toteuttaa omalla toiminta-alueellaan. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2015-31.12.2017 ja yhteinen budjetti 799 885 €.  EU:n maaseuturahaston osuus rahoituksesta on 335 951 € ja Suomen valtion osuus on 463 934 €. Hankkeessa ei ole kuntarahoitusta.  Hanke rahoitetaan Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoituskehyksestä. Hankkeen hallinnoija on Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry.

Meidän markki -hanke

Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry:llä on yhteisöjen ympäristöihin keskittyvä suunnitteluhanke. Hankkeen toteutusaika on 18.10.2016-31.12.2017 ja budjetti 76 515 €. EU:n maaseuturahaston osuus rahoituksesta on 28 922,67 € ja kuntarahoitusta 39 940,83 €. Hankkeessa rahoituksessa ei ole valtion suutta. Hankkeen yksityisen rahoituksen osuus on 7 651,50 €. Hanke rahoitetaan Liiverin rahoituskehyksestä. Hankkeen hallinnoija on Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry.

Teemahankkeet

Liiveri toteuttaa kaudella 2014-2020 teemahankkeita eri teemoista.  Teemahankkeissa voidaan rahoittaa sellaisia pieniä investointeja tai kehittämistoimintaa, jonka rahoitus ei hankkeen pienuuden vuoksi olisi mahdollista itsenäisenä hankkeena.

Kaupunki-Leader

Liiverin pyrkii toteuttamaan Leader-henkintä kehittämistä myös Seinäjoen keskusta-alueella, joka ei kuulu maaseuturahaston rahoituksen piiriin. Kotokortteli-hankkeessa laaditaan keskusta-alueen kehittämisstrategia.  Hankkeen budjetti on 40 334 €, toteutusaika 1.12.2015-30.11.2016.  Hankkeen rahoitus tulee Seinäjoen kaupungilta ja maakunnan kehittämisrahasta Etelä-Pohjanmaan Liitolta.

Mukanaolo muiden hallinnoimissa hankkeissa

Liiveri on mukana Suupohjan Kehittämisyhdistyksen hallinnoimassa Elle viestii-hankkeessa, joka on Etelä-Pohjanmaan neljän Leader-ryhmän yhteinen tiedotushanke.  Liiverin osuus budjetista on 47 142 €, josta 19 780 € tulee EU:n maaseuturahastosta ja loppuosa Suomen valtiolta. 

Norrköpingin kunta Ruotsista hallinnoi EVOLAQ-hanketta, jonka pääteema on vapaaehtoistyön kehittäminen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 150 000 € ja rahoitus tulee EU:n Kansalaisten Eurooppa -rahastosta.  Hankkeessa on mukana seitsemän eri Euroopan maata, ja Ilmajoki (Liiverin alue) on hankkeessa Suomen edustajana. Liiverin osuus hankkeen budjetista on 8640 €.

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje